Türkçe Hastalık Duası yazıyorum kıymetli ilimalemim okurlarımız:
Ey beni yaratıp bana en güzel şekli veren!
Ey bana rızkımı veren ve beni besleyip terbiye eden
Ey beni yedirip içiren!
Ey beni yakınlaştmp uzaklaştıran!
Ey beni kötülüklerden koruyan ve bana yeterli olan!
Ey beni belalardan ve kazalardan koruyup muhafaza eden!
Ey beni başarılı kılan ve doğru yola ileten!
Ey beni itibarlı kılan ve bana zenginlik veren!
Ey beni öldüren ve bana hayatı veren!
Ey yalnızlığımda yoldaşım olan ve beni barındıran
Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım! Seni tenzih ederim. İmdat imdat diliyorum. Beni (Kurtulmak istediğiniz şey söylenir.) kurtar