Türkçe Stresten Kurtulma kıymetli okurlarımız.
Allah en büyüktür (Her seferinde 10 kere tekrar et).
Bağışlayan esirgeyen Allah'ın adıyla.
Tektir, diridir, varlıkları kollayıp koruyandır. Hakemdir, Adildir, maddî ve manevî kirlilikten temizleyendir.
Muhakkak ki Allah, her zorluktan sonra bir kolaylık yaratacaktır.
Artık bütün yüzler Hay ve Kayyum'a dönmüştür.
Muhakkak ki Allah, size acır ve merhamet eder.
Muhakkak ki Allah, tövbelerinizi kabul eder size merhamet eder.
Muhakkak ki Allah, bağışlayandır ve merhamet edendir.
Muhakkak ki Allah, bağışlayan ve (bağışlamaya) gücü yetendir
Muhakkak ki Allah, duyandır ve görendir
Muhakkak ki Allah, bilendir ve hikmet sahibidir.
Muhakkak ki Allah, sizi hep gözeten ve gözleyendir.
Muhakkak ki sana gerçek bir fetih verdik.
Allah sana, sonucu mutlak zafer olan bir yardımla yardım eder.
Muhakkak ki, sonunda zafere ulaştıracak yol, Allah'ın yoludur.
Muhakkak ki Allah, evet Allah güçlüdür ve izzet sahibidir.
Muhakkak ki Allah zengindir ve zenginliği sonsuzdur.
Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur.
Allah bize yeter, O ne güzel dosttur.
O bizimle iken hiçbir bela, sıkıntı ve keder bizi üzmeye muktedir olamaz.
Ey Rabbimiz! Yalnız Sana kulluk eder yalnız Senden yardım dileriz.
Ve hamd Sana, âlemlerin Rabbi Allah'a aittir.

günde 19 kere okunur.