şimdi yazacağım bu türkçe dua afetlerden karşı korunmak için okunur kıymetli okurlar.
Ta Sin Mim.Hayvani şehveti harekete geçiren müzikten,Yer ve gök halkını rahatsız edecek şamatadan,
Kötü huy ve alışkanlıklardan,
Dünya ve ahiretime zarar verecek hal ve hareketlerden yüce ve azametli Allah'a sığınırım.
Hileden ve hilekar davranmaktan.
Cehaletten ve onun doğuracağı sonuçlarından,
Kötü niyetlilerden ve onların oyununa gelmekten,
Zamanın getirdiği fitnelerden,
Kötülüğü huy edinmiş olanların şerrinden yüce ve azametli olan Allah'a sığınırım.