Doğru
Sayfa 3 Toplam 5 Sayfadan BirinciBirinci 12345 SonuncuSonuncu
Toplam 43 adet sonuctan sayfa basi 21 ile 30 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Yasin ile sihir bozma

 1. #21
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  24.Mart.2010
  Mesajlar
  2,545
  Konular
  600
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Doğru
  Alıntı bihterQ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun değerli hocam.ben en yakın zamanda yapıcam nasip olursa fakat ben okuduğum sudan içip gusl edince,o sudan kardeşime de versem içirsem olur mu acaba
  bu su sadece icilcek bihter eller yüzler kollar yikancak kardesinede verebilirsin

 2. #22
  ÜYE feray - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.Aralık.2010
  Mesajlar
  430
  Konular
  41
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  bu uygulamayı uzaktaki birinin niyetine yapsak olmaz mı?

 3. #23
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  24.Mart.2010
  Mesajlar
  2,545
  Konular
  600
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı feray Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bu uygulamayı uzaktaki birinin niyetine yapsak olmaz mı?
  hayir yapildiktan sonra o kisinin icmesi lazim hayirli sabahlar

 4. #24
  ÜYE
  Üyelik tarihi
  10.Aralık.2010
  Mesajlar
  11
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  teşekkürler.. hepimiz yasin in kuran ın kalbi olduğunu biliriz ...

 5. #25
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  11.Kasım.2010
  Mesajlar
  2,181
  Konular
  1551
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Önceki mesajdaki gibi namazlarını kılıp niyetini ettikten sonra ordaki tarife göre yasin suresini şu şekilde oku;

  Yasin

  Vel kur'anil hakiym

  İnneke le minel murseliyn

  Ala sıratım müstekıym

  Tenziylel aziyzir rahıym

  Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

  Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

  İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

  Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

  Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

  İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım

  İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn . burayı okuyunca 7 defa şunu oku;

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
  Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm
  Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd
  Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi
  ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd
  Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

  Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

  İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

  Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun

  Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun

  Ve ma aleyna illel belağul mübın . burayı okuyunca 7 defa şunu oku;

  Kul, eûzü birabbil felâk, min şerri mâ halak, ve min şerri gâsıkin iza vekab, ve min şerri neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin izâ hased.

  Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

  Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

  Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn

  İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

  Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

  E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun

  İnnı izel le fı dalalim mübın burayı okuyunca 7 defa şunu oku;

  Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvısu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

  İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

  Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun

  Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

  Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn

  İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun

  Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

  Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

  Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun

  Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun

  Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

  Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

  Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun

  Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun

  Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

  Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

  Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

  Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

  Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

  Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

  İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

  Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

  Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn

  Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın burayı okuyunca 7 defa şunu oku;

  Elem neşrah leke sadrek; ve vâda’na anke vizrekelleziy enkada zahrek; ve refâ’na leke zikrek. Feinne meâl usri yüsren inne meâl usri yüsra. Feizâ ferağte fensab ve ilâ rabbike fergab

  Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

  Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun

  Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun

  Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

  Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

  İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun

  Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun

  İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

  Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

  Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

  Selamün kavlem mir rabbir rahıym

  Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

  Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn burayı okuyunca 7 defa şunu oku;

  Gul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym

  Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun

  Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

  Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

  El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

  Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

  Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun

  Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun

  Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn burayı okuyunca 7 defa şunu oku;

  Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinassırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.amin

  Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

  E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun

  Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun

  Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

  Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun

  La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun

  Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

  Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın burayı okuyunca 7 defa şunu oku;

  Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun,küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih,la nüferriku beyne ehadin min rusülih,ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha,leha ma kesebet ve aleyha,mektesebet,rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na,rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina,rabbena vela tühammilna,mala takatelena bih,va'fü anna,vağfirlena,verhamna,ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

  Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

  Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım

  Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

  Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

  İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun

  Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

  Buraya kadar okuduktan sonra tarifin geri kalanını yap.Bu kadar

 6. #26
  ÜYE
  Üyelik tarihi
  22.Kasım.2010
  Mesajlar
  494
  Konular
  13
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  aa bunu rahatlıkla her gece yapabilirim ben... benim üstümdekini çözebilir mi acaba? :(( böyle birden herkes evet büyü bu diyince daha bi kötü oldum ben :'(( bir an önce gitsin bu pis güçler üstümden :((

 7. #27
  ÜYE
  Üyelik tarihi
  21.Ekim.2010
  Mesajlar
  200
  Konular
  2
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  ALLAH RAZI OLSUN KARADOĞAN HOCAM YALNIZ BEN SİTEYE ÇOK ZOR GİRİYORUM..

 8. #28
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  24.Mart.2010
  Mesajlar
  2,545
  Konular
  600
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı denizbulut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ALLAH RAZI OLSUN KARADOĞAN HOCAM YALNIZ BEN SİTEYE ÇOK ZOR GİRİYORUM..
  hepimizden inşallah ateş ellerin dert görmesin amin

 9. #29
  ÜYE shadow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  12.Ocak.2011
  Mesajlar
  8
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  tsk allah razi olsun cok faydali bir sey yazmisiniz hocam

 10. #30
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  24.Mart.2010
  Mesajlar
  2,545
  Konular
  600
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı shadow Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  tsk allah razi olsun cok faydali bir sey yazmisiniz hocam
  saol cemi cümlemizden insallah

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •