Bismillâhirrahmânirrahîm*
Allâhümme salli ale'z-zâtil künhi*
Kıbleti vücûhi tecelliyâtil künhi aynil künhi fil künhi
El câmiı li hakâıkı kemâli künhil künhi*
Elkâimi bil künhi fil künhi*
Salâten lâ ğâyete li künhihâ dûnel künhi
ve alâ âlihî ve selleme kemâ yenbeğıy minel künhi lil künhi

Allâhümme es’elüke bi nûril envârillezî hüve aynüke
lâ ğayruke en türiyenî veche nebiyyike seyyidinâ muhammedin sallellâhü teâlâ aleyhi
ve sellem*

Kemâ hüve ındeke âmîn

Havâssı:

Gümühanevî Hazretleri Buyuruyor ki;

“Bu salavata devam edenler,Fahr-i Alem Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizi Rüyada görmek şerefine nail olurlar.

*******************
Selametle