B'ismillâh'ir-rahmân'ir-rahîm.
Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li mâ sebeka ve'n-nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve alâ alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym*

Manası:
Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl.
Fazileti ve sırları:
Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar. Cevaben:
“Bir kimse salât-ı fâtihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar insü cinin ve meleklerin getirdiği
salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.
Hikmeti:
1. Bu salavat-ı şerife, okuyanı cehennem ateşinden korur.
2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilir,günahları bağışlanır.

*******************
Selametle