Eğer bir kimse üzerinde birisinin kendisini arkadan gözlediğini ve
birşeyin varlığını hissediyorsa, yada üzerinde cinlerin nazarı varsa,
şu uygulamayı yapmalıdır.

40 gün boyunca 141 defa "Allâhû Kâhirun, Allâhû Kadîrun." okumalıdır.

kaynak:dua kitabı