Kalb huzuru ve halis bir niyetle yapmak.Aynı zamanda mümkün olduğu nisbette gizli zikretmek.Çünkü gizli yapılan zikrin aşikar yapılan zikir üzerine yetmiş derece üstünlüğü vardır.Nitekim Cenab-ı Hak CelleCelaluhu buyuruyor ki:

''Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın.Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez.''

Peygamber (S.A.V.) Efendimiz de:''Zikrin hayırlısı, gizli olanıdır''buyurmuştur.Çünkü gizli yapılan zikir, Allah için gösterişten uzaktır, yararı da o nisbette çoktur.Bu tecrübeyle sabit olmuştur.

Ebu Musa el-Eş'ari (R.A.) diyorki:
''Bir seferde idik, yani Hayber savaşından dönerken, bir vadiye geldik, ashab-ı kiramdan bir çoğu tekbir getirerek seslerini yükselttiler.Bunun üzerine Peygamber(S.A.V.) Efendimiz onlara dedi ki:''Ey insanlar! Kendinize gelin, yavaş olun; çünkü siz ne sağıra, ne de gaibe sesleniyorsunuz; her şeyi işiten ve çok yakın olan Rabbinize dua ediyorsunuz..O hep sizinledir..''

Bu ve benzeri hadisler zikri gizli yapmanın müstehab olduğuna delalet etmektedir.
Ama Keşşaf Şarihı, bunun zaman ve zemine göre değişebileceğini söylüyor. İrşad makamında olan şeyh, bazen mübtedi olan müridine sesini yükseltmesini emreder.Ta ki böyle yapmakla onun gönlündeki düşünceler kalkmış olsun.

Sesi yükselterek zikretmek caizdir, belki müstehabdır.Şu kadar ki böyle yapmakta riya bulunmasın..Çünkü böyle yapmakla din halk arasında güçlenmiş olur ve zikrin bereketinin dinleyenlerin evlerde, dükkanlarda gönlüne ulaşmasını sağlar.

Aynı zamanda aşikar okumakla, dinleyenleri kıyamet günü kendi lehine şahit tutmuş olur.Onun sesini işiten yaş kuru ne varsa hepsi onun için şehadette bulunurlar.

Meşayihtan bir kısmı zikri gizli yapmayı ihtiyar etmiştir.Çünkü böyle yapmak gösterişten çok uzaktır. Ancak ne varki bu kişinin niyetine bağlıdır..Niyeti doğru ise, sesini zikir ve kıraet ile yükseltmesi daha iyidir.Gösteriş yaparım endişesi taşıyan kimsenin ise gizli okuması daha iyidir...

*******************