Yapacagın herhangi bir amelin tesirli olmasını istiyorsan, ameline uygun saatleri seçersin. Aksi takdirde amelin sahih (gerçek) olmaz. Amellere göre saatler söyledir.

Zühal: Bu saatte tefrik, buguz, taslit, nefret ettirmek, harab etmek, uyku baglamak ve erkeklik baglamak gibi ameller yapılır.

Müsteri: Bu saatte atf, muhabbet, celb, insanların gözüne güzel ve sirin görünmek, tılsım bozmak ve dil baglamak gibi ameller yapılır.

Merih: Bu saatte tefrik, taslit, buguz, adavet, kan akıtmak, mekandan çıkartmak ve helak etmek gibi ameller yapılır.

Sems: Bu saatte kalbleri cezb etmek, teshir etmek, muhabbet, san, seref, söhret heybetli görünmek ve ileri gelen kimselerin yanında hacetinin kabül olunması gibi ameller yapılır.

Zühre: Bu saatte atf etmek, heyecanlandırmak, muhabbet, ülfet, nikah ve hacetlerin giderilmesi gibi ameller yapılır.

Utarid: Bu saatte bir kimseyi hastalandırmak, dil baglamak, birinin kalbini kendine çekmek, defineleri çıkarmak ve hacetlerin giderilmesi gibi ameller yapılır.

Kamer: Yüksek mertebelerdeki kisilerin kalbini kendine çekmek, defineleri çıkartmak, dil baglamak, baglıyı çözmek, sihir bozmak ve sevgi ile baglamak gibi ameller yapılır.
Günlerin ve gecelerin saatleri yedi gezegene göre ayarlanmıs olup, her saat bir gezegene aittir.

Örnegin:
Pazar gününün ilk saati Sems gezegeni olarak tespit edilmistir.
İkinci saati Zühre,
üçüncü saati Utarid,
dördüncü saati Kamer,
besinci saati Zühal,
altıncı saati müsteri,
yedinci saati Merih,
sekizinci saati sems,
dokuzuncu saati Zühre, onuncu saati utarid,
onbirinci saati kamer ve onikinci saati zühaldir.
Pazar gecesinin ilk saati Utarid, ikinci saati Kamer, üçüncü saati Zühal,
dördüncü saati Müsteri, besinci saati Merih, altıncı saati sems,
yedinci saati Zühre, sekizinci saati utarid, dokuzuncu saati kamer,
onuncu saati zühal, onbirinci saati müsteri ve onikinci saati
merihtir. Pazar gününün ilk saati Sems, Pazar gecesinin ilk saati
ise Utarid dir. Cuma gününün ilk saati Zühre, Cuma gecesinin ilk
saati ise kamerdir. Salı gününün ilk saati Merih, Salı gecesinin ilk
saati ise zühredir. Persembe gününün ilk saati müsteridir.
Çarsamba gecesinin besinci saati zühredir.
Böylece saat oniki (12) ye kadar devam eder. Asagıdaki
Cetvelde su minval üzere gösterilmistir. Saatler Cetveli budur:
alıntıdır