Şüphesiz ki gerçeği Allah bilir;yeter ki Allah’a dua ile Esma ile yaklaş Allah duaları kabul edendir.

Aşağıda vermiş olduğum iki dua Hazreti Rasûlullah Aleyhi’s -Selam’ın bu konuda buyruklarına istinad etmekte…. Duâya bu şekilde yani bu duaları okuyarak başlanması o duanın kabul olacağına işaretleri var….

Okunuşu:”Allahümme inni es’elüke bi enniy eşhedü enneke entallahülleziy la ilâhe ilâhe illa ente vâhıdül ehadüs samedülleziy lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

Okunuşu:” Lâ ilâhe ente yâ Hannan yâ Mennân Ya Bedias semâvati vel ard yâ Zel Celâl-i vel ikrâm.”