Doğru
Sayfa 3 Toplam 7 Sayfadan BirinciBirinci 12345 ... SonuncuSonuncu
Toplam 63 adet sonuctan sayfa basi 21 ile 30 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Kenzül Arş Duası Ve Hikmetleri

 1. #21
  ÜYE
  Üyelik tarihi
  18.Ağustos.2010
  Mesajlar
  40
  Konular
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Doğru
  devri ala duasınıda ekleyebilirmisiniz rica etsem çok güzel bir paylaşım nasiplenmemiz dileğiyle

 2. #22
  Hayallerin Ötesinde
  Üyelik tarihi
  08.Ocak.2010
  Mesajlar
  2,473
  Konular
  155
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  tabiki carmina uygun bir zamanda eklerim

 3. #23
  AKTİF ÜYE TatLıCaDı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Şubat.2010
  Mesajlar
  1,276
  Konular
  353
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Alıntı karamela Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  yorumlara baktım gerçekten çok faydalı bir dua sanırım benim sorum ise şu dilekler için okuabiliyormuyuz dilek için okunmasında bir mahsur varmı

  Hazreti Ömer de söyle buyurur:
  - Hic bir hacetim olmadi ki onun icin bu duayi okuyayim da giderilmesin.  yani evet dileklerin için de okuyabilirsin..güçlü bir duadır her durumunda yararlanabilirisin.

 4. #24
  Hayallerin Ötesinde
  Üyelik tarihi
  08.Ocak.2010
  Mesajlar
  2,473
  Konular
  155
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  carminanın isteği ve hatırlatması üzerine Devri Ala Duasını ekleyelim

 5. #25
  Hayallerin Ötesinde
  Üyelik tarihi
  08.Ocak.2010
  Mesajlar
  2,473
  Konular
  155
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  Devri Ala Duası Okunuşu
  Muhyiddin İbn. Arabi hazretlerine ait hergün okunarak (devr edilen)
  yüce manalar ihtiva eden duası
  Bismillâhirrahmânirrahîym
  .Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu
  fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î
  hırz-î emân-î “Bismillâhi”
  Ve adhilnî Yâ Evvelû, Yâ Ahirû, meknû’el ğaybî sırr-ı
  dâiret-î kenz-î “Mâşâallâhû lâ kuvvete illâ bîllahî”
  Ve esbül a’leyye Yâ Halîmü, Yâ settâru, kenef-e setr-i
  hicâb-î sıyânet-î necât-î “Vea’tesımû bihablîllâhi”
  Vebnî Yâ muhîtû, Yâ Kâdirü, a’leyye sûre emân-î ihâtat-î
  mecd-î sürâdik-î i’zz-î a’zamet-î “Zâlike hayrûn zâlike min
  âyâtîllâhi”
  Ve ei’znî Yâ Rakıbû, Yâ Mucîba, vahrusnî fi nefsî ve dînî
  ve ehlî ve mâlî ve veledî, ve dârî, fein vâlidî bi kelâet-î iğâsetî
  lâzet-i “Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznîllâhi”
  Ve kınî Yâ mâniû’, Yâ Nafiû’, bi âyatike ve esmâ-îke ve
  kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ve zâlimin ve cebbârin
  biğa a’leyye “Ahâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllâh”

  Ve neccinî Yâ Muzill, Yâ Muntekim, min a’bîdîke-zzâlimin
  el bâğine a’leyye ve e’vânîhîm fe in hemme lî ahadun
  minhüm bi sûin hazelehûllâhû ve hateme a’lâ semîhî ve
  kalbihî ve cea’le a’lâ basarihî ğişâveten “Femen yehdîyhî min
  ba’dillâh”
  Vekfinî Yâ Kâbiz, Yâ Kahhâr, hadîa’te mekr-îhîm
  vardudhûm a’nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î
  tedmîr-î “Fe mâ kâne lehû min fi’etin yensurûnehû min
  dûn’îllâh”.
  Veeziknî Yâ Subbûh, Yâ Kuddûs, lezzet-e münâcât-i
  “Akbil velâ tehaf, inneke minel’âminîne bi fadzîllâhi”.
  Ve ezikhûn Yâ Dârr, Yâ Mumît, nikâl-u vebâl-î zevâl-î “Fe
  kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû, velhamdülillâhi rabb’il
  â’lemîyn”
  Ve eminnî Yâ Selâm, Yâ Mü’min, savlet-e cevletti devletîl
  âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î ayet-î “Lehüm’ül büşrâ fi’l
  hayâtiddünyâ ve fil’âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh”
  Ve tevvicnî Yâ A’zîm, Yâ Muiz’zzu, bi tâc-î mehâbet-î
  kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i’zz-i a’zamet-î “Ve lâ
  yahzünke kavlühüm, inn’el İ’zzete lillâhi’
  Ve elbisnî Yâ Celîl, Yâ kebir, hila’t-e celâl-î ikbâl-i ikmâl-î
  “Felemmâ ra’eynehû ekbernehû ve kataâ’ne eydiyehünne ve
  kulne hâşa lillâhî”
  Ve elki Yâ A’zîz, Yâ Vedûd, a’leyye mahabbeten minke
  hettâ tenkâd ve takhda’ lî bihâ kulûb-ü i’bâd-îke b-il
  mahabbeti ve-l mea’zzeti ve’l meveddeti min ta’tîf-î teltîf-î
  te’lîf-î “Yühibbûnehüm kehubbîllâh, vellezîne âmenû eşeddü
  hubben lillâh”
  Ve Azhîr a’leyye Yâ Zâhiru, Yâ Bâtınu, âsâr’ü esrâr-i
  envâr-î “Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilletin a’lâl
  mü’minîne ei’zzetin a’lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebilillâhi”

  Ve veccih Allahümme Yâ Samed, Yâ Nûr, vechî bi safâ-î
  cemâl-î üns-î işâk-î “Fein hâccûke fekul eslemtü vechiye
  lillâh”
  Ve cemmil’nî Yâ Bedîa’-ssemâvati ve’l arz Yâ Zelcelâli
  ve’l ikrâmi bi’l fesâhati ve’l belâğeti ve’l berâti “Vehlul
  u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî”
  Bi rikkat-î ra’fet-î rahmet-î “Sümme telînü cülûdühüm ve
  kulûbühüm ila zikrîllâhi”
  Ve kallidnî Yâ şedîd’el betşi Yâ Cebbâru, Yâ Kahharû,
  seyf’ül heybeti veş’şiddeti ve’l kuvveti ve’l mena’ti min be’si
  ve ceberût’î i’zzet’i “Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi”
  Ve edim a’leyye Yâ Bâsit, Yâ Fettâh, behcet’e meserret’i
  “Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî”
  Biletâf’î a’vâtif’i “Elem neşrahleke sadrak”
  Ve beşâirî “Yevmeizin yefreh’ul mü’minûne bi nasr’îllâh”
  Ve enzil’illâhümme Yâ Lâtîf, Yâ Raûf, bi kalbîy’el îmâne
  ve’l itminâne vessekînete liekûne min’ellezîne âmenû “Ve
  tatmainnu kulûbühüm bi-zikr’îllâh”
  Ve efriğ a’leyye Yâ Sabûr, Yâ Şekûr, sabr’ellezîne
  tedarra’û bi sebât’î yakîn’î temkîn’î “Kem min fietin kalîyletin
  ğalebet fieten kesîreten bi’iznîllâh”
  Vahfeznî Yâ Hafîz, Yâ Vekîl, min beyn-i yedeyye ve min
  halfî vea’n yemînî ve a’n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi
  vucûd-î şuhûd-î cunûd-î “Lehû mua’kibâtün min beyn’î
  yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrîllâh”
  Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitü, Yâ Kâimû, Yâ Dâimû,
  kademeyye kemâ sebeteel kâile “Ve keyfe ehâfu mâ
  eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh”
  Vensurnî Yâ ni’m’el Mevlâ ve Yâ Ni’me’nnasîr, a’lâ a’dâî
  nasr’ellezî kîle lehû “E’tet’tehizünâ hüzûven kâle e’ûzu billâh”

  Ve eyyidnî Yâ Tâlib, Yâ Ğalib, bi te’yîd’î Nebiyy’ike
  Muhammedin Sallallahû A’leyhî ve Sellem el-mueyyedi
  bi’ta’zîz’î tevkîr’î “İnnâ erselnâke şâhiden mubeşşiren ve
  nezîren litu’minû billâh”
  Ve ek fînî Yâ Kâfî, Yâ Şâfî, el ada vel esvâi vel edvâi bi
  a’vâid’i fevâid’i “Lev enzelnâ haz’el Kur’âne a’lâ cebelin
  lareeytehû hâşia’an mutesaddian min haşyet’illâhi”
  Ve emnin a’leyye Yâ Vehhâb, Yâ Rezzâk, bi husûl-î
  vusûl-î kabûl-î teysî-î teshîr-i “Kulû veşrebû min rizkîllahî”
  Ve fevellenî Yâ Velî, Yâ A’lîy, bil’vilâyeti vel i’nâyeti
  verriâ’yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ’d-î imdâd-i
  “Zalike min fadzlîllâhi”
  Ve ekrimnî Yâ Ğâniyy, Yâ Kerîm, bis seâ’deti ves’siyâdeti
  vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne
  asvâtehum i’nde Rasûlûllâh ve tub a’leyye Yâ Tevvab, Yâ
  Hekîm, tevbeten nesûhen liekûne min’ellezîne “İzâ fea’lû
  fâhişeten ev zalemû enfuüsehûm zeker’ûllâhe festağferû
  lizünûbîhim ve men yağfir’uzzunûbe illâllah”
  Ve el zimnî Yâ Vâhid, Yâ Ahâd, kelimet’et takvâ kemâ
  elzemte Habîbeke Muhammeden Sallâllâhu A’leyhi ve
  Selleme haysu kulte “Fea’lem ennehû lâ ilâhe illâllâh”
  Ve ahtim lî Yâ Rahman, Ya Rahîym, bi husn’î
  hâtımet’ennâcîne ver râcîne “Kul yâ i’badiyellezîne esrefû
  a’lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmet’îllâh”
  Ve eskinnî Yâ Semî, Yâ Karîb, cennâti a’dn’ın yui’ddet lil
  muttekîn “Da’vâhum fihâ subhâneke’llahumme ve
  tahiyyatehum fîha selam ve âhiru da’vâhum enilhamdu lillâhi
  rabbilâlemiyn”
  Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Yâ Allâhû, Ya Allahû
  Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mânî,
  Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.

  Es’eluke bi hürmetî hâzîhîl Esmâi vel Âyâti vel kelimâti
  sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve
  kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve
  Sallallâhu Â’lâ Seyyidinâ Muhammedin ve A’lâ Âlîhî ve
  Sahbihî ve selleme tesliman kesîran adede halkike ve
  midâde kelimâtike ve muntehâ rahmetike.
  Allahümme innî kad âveytu ileyke ve men evâ ilâ rüknin
  şedîdîn. Ve selamun a’l-al mürselîne velhamdu lillâhi rabbil
  â’lemîne.
  «Elem neşrah leke sadrak. Ve veda’nâ anke vizrak.
  Ellezî enkada zahrak. Ve rafa’nâ leke zikrak. Fe inne meal
  usri yüsrâ. İnne meal usri yüsrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ
  rabbike ferğab.» (İnşirah Sûresi)
  Not: Son Dua’nın en sonunda bulunan Parantez içersinde olan
  İNŞİRÂH sûresi 3 defa okunacak sonra da aşağıdaki Salavât-ı Şerif’e
  okunacak.
  Salavât-ı Şerife:
  Allahümme salli a’lâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin
  salâten tuhillu bîhâl u’kede ve tuferricu bihalkerbe ve teşrehu
  bihâ-s sudûre ve tuyessiru bîhâ-l umûre fi-ddunya vel âhireti
  ve a’lâ âlîhî ve sahbîhî ve sellim.
  “ALLAH” C.C. için, Hazreti Fahri Kâinât Efendimizin,
  âl’i’nin, Ashabının,
  Ehli beytinin, Annelerimizin, Cümle
  Resûllerin, Enbiyâların pâk rûhlarına, Hz. Abdulkadir
  Geylâni’nin, Hz. Şeyh-ı Ekber’in ve Onların Şahsında tüm
  Evliyâullahın ve Onların Muhibbi Olanların, ve bu duâ’nın
  şâmil olduğu bütün Ümmeti Muhammedin, yakınlarımızın
  ruhları ve kendi ruhumuz için 3 El-Fatihâ-ı Şerif, 12 İhlas-ı
  Şerif. Allah kabul eylesin. Amin.

 6. #26
  Hayallerin Ötesinde
  Üyelik tarihi
  08.Ocak.2010
  Mesajlar
  2,473
  Konular
  155
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  Devri'l Ala Duasının Manası

  Bismillâhirrahmânirrahîym
  Rahman ve Rahiym Allah adıyla
  Ey sonsuz dirilik, canlılık sahibi Hayy olan! Ey kendi
  varlığı ile kâim olup, mevcûdatı varlığı ile var kılan Kayyum
  olan! Seninle kendimi güvenceye aldım lütfen beni koru.
  Bi-ismi-allâh, isminin hakikati, himayesi, kifayeti,
  koruması, burhanı zırhıyla, muhafazası ve emanı ile beni
  himaye eyle.
  Ey başlangıcı olmayan Evvel olan, Ey sonu olmayan
  Ahir olan! Beni maşâallah lâ kuvvete illâ billâh / Allah’ın
  dilemesi olur. Kuvvet ancak Allah’tandır. Ayetinin hazinesinin
  dairesinin içindeki gaybî sırlarla, o kıymetli dâirenin içerisine
  lütfen beni de sok.
  Ey hoşgörülü Haliym olan, ey her türlü şeyi örten,
  kapayan gizleyen Settâr olan! Ve’tesimû bihablîllâhi /
  Allah’ın ipine sarılın, âyetinin kurtuluşunun sırrıyla, tesettürü,
  hicâbi korunma ve kurtulma vesilesiyle lütfen bana da
  korunmayı, örtünmeyi nasip eyle.
  Ey her şey’i ihâta eden, kuşatan Muhît olan! Ey kudreti
  her şey’e yeten Kâdir olan! Etrafımı Zâlike hayrûn zâlike
  min âyâtîllâh / bu daha hayırlıdır. Bu Allah’ın ayetlerindendir
  âyetinin azametinden izzetinden ve ululuğundan eman ve
  ihata surlarıyla çevir.
  Ey murakebe eden Kârib, Ey icabet eden Mucîb! Ve
  mahum bi darrine bihî min ehadin illâ biiznîllâhi / Oysa
  şeytan, Allah’ın izni olmadıkça, müminlere hiçbir zaman
  veremez âyetinin mânâsıyla, korunmasıyla, hürmetiyle lütfeN
  beni, nefsimi, ailemi, dinimi, malımı, evlatlarımı, evim
  hususunda icâbet eyle, beni koru ve savun.
  Ey men eden Mâni olan, Ey savunan Nafi olan!
  Ehâzetuhû ğâşiyetün min a’zâbîllah / Eğer bir zalim veya
  zorba bana haksızlıkla saldırırsa Allah’ın azabından bir
  bürüyen onu yakalayıverir- âyetlerin, esmâların, kelimelerin
  hakkı için, şeytanın şerrinden, sultanın şerrinden ve herhangi
  bir zalimin veyâ haklarımı gasb etmek isteyen zorbanın
  şerrinden lütfen beni koru.
  Ey zalim, azgın ve bana saldıran kullarını ve
  yardımcılarını zelil kılan Muzil ! Ey zarar vereni yaptığının
  karşılığıyla ödeştiren Muntakim! Zulmedici kulların ve
  onların yardımcıları eğer bana kötü tuzak hazırlamışlarsa
  Allah onları yüzüstü bıraksın. Onların işitmelerine kalplerine,
  basiretlerine Femen yehdîyhî min ba’dillâh / kulağını ve
  kalbini mühürledik, gözünün üzerine bir perde indirdik,
  âyetindeki gibi bir perde koyarak, kurtarıcım ol! Şüphesiz,
  artık Allah’ın azabından kurtuluş yolunu kim ona gösterebilir!
  Ey izhâr ettiklerini geri alan ve her şey’i kudreti altında
  tutan Kâbız olan, Ey dilediği her şeyi ortadan kaldıran
  Kahhâr olan Allah’ım, bana tuzak kuranların mekirlerine,
  hilelerine, azaplarına karşı bana yardım ederek kimseye
  muhtaç bırakma. Onları, Fe mâ kâne lehû min fi’etin
  yensurûnehû min dûn’îllâhi / Allah’tan başka ona yardım
  edecek bir grubu yoktur, âyetinin sırrıyla, mânâsıyla, içerdiği
  hüsran, değişme ve yok etme vaadi uyarınca onları
  (tuzakçıları) benden, rezil, horlanmış, mağlup ve aşağılanmış
  olarak uzaklaştır.
  Ey Zâtına ve Sıfâtlarına fenâlık, noksanlık, sınırlılık ve
  hiçbir şekilde kusur bulunmayan Subbûh olan, Ey,
  mukaddes ve arı Kuddûs olan Allah’ım, Akbil velâ tehaf
  inneke min’el âminîne” bi fadzlîllâhi / beri gel ve korkma!

  Çünkü sen, Allah’ın himayesinde güvende olanlardansın
  âyetinde ki münacâtın lezzetini lütfen bana tattır ve bu âyetin
  fazlıyla, sırrıyla emniyet içersinde bulunanlardan olmayı da
  lütfen nasip eyle.
  Ey zarara uğratan, her şer kabul edilenin mutlak var
  edicisi Dârr olan, Ey ölümü tattıran ve dilediğine dönüştüren
  Mumit olan! Fe kuti’a dâbir’ul kavm’illezîne zalemû,
  velhamdülillâhi rabb’il â’lemîyn / zulm eden kavmin kökü
  kurudu ve Allah’a hamdolsun âyetinin sırrıyla, yine zalimlere
  içerdiği cezayı, vebâlini, nikâlini, zevâlini tattır Yâ Rabbi.
  Ey yakîn hâlini yaratan Selâm olan, Ey gaybın sonsuz
  sırlarına açık idrâkı oluşturan Mü’min olan Allah’ım,
  düşmanların devletine karşı Lehüm’ül büşrâ fi’l
  hayâtiddünyâ ve fi’l âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh /
  Dünya hayatında ve ahirette onlara müjde vardır. Allah’ın
  kelimelerinde değişiklik olmaz, âyetinin gayesi, sırrı ve
  nihayeti ve bidayeti ile düşmanların devletlerinin,
  cevvaliyetlerinin heybetinden caydırıcılığından beni de emin
  kıl, huzurlu eyle.
  Ey sonsuzluğuyla azamet sahibi A’zîm olan, ey izzet
  bahşeden ve dileğince değerli kılan Muizz olan Allah’ım, Ve
  lâ yahzünke kavlühüm inn’el İ’zzete lillâhi / onların sözleri
  seni üzmesin. Şüphesiz bütün izzet Allah’ındır. Ayetinde ki
  sırrınla, celâllik sultanlığının, saltanatının ve gururunun
  verdiği azametli, korkutucu tacınla beni taçlandır ya Rabbi.
  Ey Zâtıyla tüm kemâl sıfatlarına sahip ve tek hükümran
  Celîl olan,ey sonsuz mânâlara sahip, yeğane üstünlük
  sahibi ve üstünlüğünü de ancak kendi kendiyle değerlendiren
  Kebîr olan Allah’ım, Felemmâ ra’eynehû ekbernehûnne
  ve kataâ’ne eydiyehünne ve kulne hâşalillâhî / Onu
  gördüklerinde gözlerinde büyüttüler ve ellerini kestiler, “haşa!
  Allah’ı tenzih ederiz bu bir beşer değildir” dediler.. âyetinin

  sırrıyla verdiğin celâllik, mükemmellik, ikbâllik, yüce azâmet
  ihtivâ eden cübbeyi bana da giydir!
  Ey eşi benzeri olmayan A’zîz olan, Ey Aşk kaynağı,
  sevilen gerçek ve Tek mutlak varlık Vedûd olan Allah’ım,
  Yühibbûnehüm kehubbîllâh, vellezîne âmenû eşeddu
  hubben lillâh / Onları Allah’ı sever gibi seviyorlar. İman
  edenlerin Allah’a yönelik sevgileri ise daha şiddetlidir.
  ayetinin şefkatinden, letafetinden ve sıcaklığından bir sevgiyi
  katından bana ilka et ki, böylece bu kullarının gönülleri sevgi,
  saygı ve muhabbetle bana boyun eğsin, bana uysun.
  Ey apaçık ortada Zâhir olan, Ey gizli Bâtın olan!
  Yühibbuhum ve yühibbunehû ezilleten a’lâ’l mü’minîne
  ei’zzeten a’lâ’l kâfirîne yücâhidûne fî sebilillâhi / Allah
  onları sever, onlar da Allah’ı severler. müminlere karşı alçak
  gönüllü, kafirlere karşı izzetlidirler ve Allah yolunda cihad
  ederler…âyetinin sırlarının, nûr’unun verdiği gücü ve
  eserlerini üzerimde izhar eyle.
  Ey varlığına bir şeyin girmesi, çıkması imkânsız,
  ihtiyaçtan, beri Samed olan, ey açığa çıkaran idrâk ettiren,
  kendisiyle irşâd olunan Nûr olan! Fein hâccûke fekul
  eslemtü vechiye’lillâh / eğer seninle tartışırlarsa, de ki: ben
  vechimi (yüzümü) Allah’a teslim ettim... âyetinin sırrıyla
  vechimi, işrâk, ünsiyet ve cemâlinin nûruyla safiyetiyle çevir.
  Yâ Bedîa’s semâvative’l arz Yâ Zelcelâli ve’l ikrâm /
  Ey semavatı ve yeri benzersiz yaratan! Ey celal ve kerem
  sahibi! Vehlul u’kdeten min lisânî yefkahû kavlî / sonra
  derileri ve kalpleri Allah’ın zikri ile yumuşar, (Hz. Musa’nın
  duası) âyetinin sırrıyla, mânâsıyla (Musâ Aleyhisselâm’ın
  dilini çözdüğün gibi) lütfen bana da üstünlüğümü, belâgatimi
  ve fasihliğimi ikrâm eyle ki dediklerimi anlasınlar.
  Allah’ım «Sümme telînü cülûduühüm ve kulûbühüm lî
  zikrîllâhi» âyetinin sırrıyla, yüzü suyu hürmetine lütfen
  Senden korkan, derileri ürperen ve sonra, derileri ve
  yürekleri Allah’ın zikri için yumuşayanlara nasip ettiğin gibi
  bana da Rahmetinle inceliğinle lütfen acı.
  Ey hükmünü zorunlu olarak, ister istemez kabul ettiren
  Cebbar olan, Ey dilediği her şey’i ortadan kaldıran Kahhar
  olan Allah’ım, Ve me’nnasru illâ min i’ndi’llâhi / zafer
  ancak Allah katındandır, âyetinin sırrıyla, lütfen beni
  heybetinin kılıcıyla, gücüyle, şiddetiyle, dayanıklığıyla,
  düşmanlarının zorbalığına ve güçüne karşı bana heybetini ve
  yüceliğini zırh gibi giydir.
  Ey açan, yayan, genişlik veren Bâsit olan, Ey sürekli
  aşama (feth) kapıları açan, tüm kapanıklıkları geçiren,
  Fettâh olan! Elem neşrahleke sadrak / biz senin göğsünü
  açmadık mı? âyetinin sırrıyla letafet ve bağışıyla müjdelerinin
  işaretiyle Rabbişrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî / Rabbim!
  Göğsümü aç ve işimi kolaylaştır.” âyetinin sırrıyla,
  bereketiyle, benim de lütfen kalbime, (bilincime) genişlik,
  açıklık, nûr ikrâm eyle.
  Yevmeizin yefrahul mü’minûne bi nasrîllâh / üzerime
  o gün müminler Allah’ın yardımı sayesinde sevinirler..
  âyetinin sırrıyla, müjdeleriyle, sevindirdiğin, yardım ettiğin ve
  galip getirerek, feraha kavuşturduğun mü’min kulların gibi
  lütfen bizi de müjdele, sevindir, galip eyle, feraha çıkar.
  Ey lutûf sâhibi, birimin özünde ve yapısında yer alır
  biçimde mevcût Lâtîf olan, Ey son derece merhametli Raûf
  olan Rabb’im, Ve tatmainnu kulûbühüm bizikr’îllah /
  kalpler ancak Allah’ın zikriyle tatmin olur… âyetinin sırrıyla,
  kalpleri seni zikretmekle huzurlu olan, imân nasip ettiğin
  kulların gibi benim kalbime de lütfen imân, huzur ve sukûnet
  ikram eyle…
  Ey sabırla, rızâsı olmayan şeylerin neticesini bekleyen
  Sabûr olan, Ey ikrâm ettiklerinin değerini bilene, şükredene
  fazlasıyla karşılık veren Şekûr olan Allah’ım, Kem min
  fietin kalîletin ğalebet fieten kesîreten biiznîllâhi / nice az
  topluluk Allah’ın izniyle galip gelmişlerdir… âyetinin sırrıyla
  ve izninle, yakini ve sebatı ile yakaranların sabrını yüreğime
  akıt, sabitliğinin, sadâkatinin güçleri gibi bize de aynı gücü
  lütuf eyle.
  Ey koruyan, muhâfaza eden, ayakta tutan, hıfz eyleyen
  Hâfiz olan, ey vekîl tutanların işini en mükemmel biçimde
  sonuçlandıran Vekîl olan! Lehû mua’kibâtun min beyn’î
  yedeyhî ve min halfiîhi yahfizûnehû min emrîllâh /
  Allah’ın emri gereğince önünden ve arkasından onu takip
  edip koruyanlar vardır… âyetinin sırrıyla, şâhidleriyle,
  tanıklarıyla, askerleriyle, lütfen beni de önümden, arkamdan,
  sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan, (her yönden)
  koru, koruyucum ve vekilîm olan Allah’ım.
  Ey kendi varlığı ile mevcûdatı varlığıyla var kılan Kaim
  olan ve Ey Dâim olan! Ve keyfe ehâfu mâ eşrektüm ve lâ
  tehâfûne ennekûm eşrektüm billâh / Siz Allah’a ortak
  koşmaktan korkmaz iken ben nasıl sizin koştuğunuz
  ortaklardan korkarım? âyetinde sözü geçen, burhân sâhibi
  kimselerin, (şirk ehlî olmayan) dayandığı gibi benim de
  ayaklarımı yolunda sâbit eyle lütfen kaydırma.
  Ey en güzel Mevlâm, Ey en güzel kurtarıcı;
  “Ni’men’nasir! E’tet’ethizünâ hüzûven kâle eûzu billâh /
  “bizimle alay mı ediyorsun?”denilince “Allah’a sığınırım”
  âyetinin sahibi olan kimseyi gâlib kıldığın gibi beni de
  düşmanlarıma karşı gâlip lütfen eyle.
  Ey talep ettiren Tâlib olan, Ey talep ettirdiğine de talebini
  ikrâm eden yeğane Gâlib olan Allah’ım, İnnâ erseinâke
  şâhiden mubeşşiren ve nezîren litu’minû billâh /
  “Şüphesiz biz seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak
  gönderdik….iman edesiniz.” âyetinin sırrıyla, imânıyla,
  bereketiyle, tanıklıkla, uyarıcı ve müjdeci olarak Rasûlün
  Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem Efendimizi
  âzizlikle, heybetlikle, desteklediğin gibi beni de lütfen
  destekle.
  Ey kifâyet eden, yeten, yetişen, el veren Kâfi olan, ey
  şefaat eden, şifâ veren Şâfî olan Allah’ım, lütfen beni Lev
  enzelnâ hâz’el Kur’âne a’lâ cebelin lareeytehû hâşia’an
  mutesaddian min haşyet’illâh / Eğer biz bu Kur’an’ı bir
  dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş
  eğerek, parça parça olmuş görürdün… âyetinin sırrıyla,
  verdiğin faydaların ve birikintilerin yüzüsuyu hürmetine
  düşmanlara, kötülere karşı destekle, kifâyet eyle, lütfen
  yardımcım ol.
  Ey karşılıksız olarak ihsânda bulunan Vahhab olan
  bağışlayıcı, Ey sonsuz mânâlarıyla sürekli rızık verici Rezzâk
  olan! Kulû veşrebû min rizkîllahî / Allah’ın rızkından yeyin,
  için... âyetinin sırrıyla rızıklarda sağladığın kolaylığı, kabulü,
  tedbiri ve emre amadeliği ile bana indinden lûtf eyle.
  Ey Tek, yardımcı, hâmi, dost, dilediğine arka çıkıp onları
  kemâle ulaştıran dost; Velî olan, Ey yüce fevkalâde yüksek
  A’lîy olan Allah’ım, Zalike min fadzlîlâh / işte bu Allah’ın
  lütfundandır.. âyetinin sırrıyla inâyetiyle, medediyle,
  mutluluğuyla ve fazla fazla devamıyla, selâmetle korumakla,
  sahip çıkmakla bana Velîlik yap (sahîp çık), lütfen imdâd
  eyle.
  Ey sınırsız cömertlik Kerim sahibi, Ey yeğane zenginlik
  sahibi Gâniy olan, ey tevbeleri çok kabul eden, ey Halim
  olan! İzâ fea’lû fâhişeten ev zalemû enfüsehüm
  zeker’ûllâhe festağferû lizünûbîhim ve men
  yağfir’uzzunûbe illâllah / onlar ki bir kötülük işledikleri veya
  kendilerine zulmettikleri zaman, hemen Allah’ı anarlar ve
  günahları için bağışlanma dilerler. Allah’tan başka
  günahları
  bağışlayan kimdir? âyetinde zikrolan Rasûlünün yanında
  seslerini alçaltmış olan kimseleri, affederek ikrâm ittiğin gibi
  lütfen bu vesileyle bana da affınla, saadetle ikrâm eyle..
  Ey Tek, hüküm sahibi, hükmü kayıtsız şartsız yerine
  gelen Hakîm olan, Ey Tek, tövbeleri kabul edici Tevvâb olan
  ve Ey Tek, va’adinde sadık, sözünde duran, nimetleri
  herkese ihsân eden, muhsin Berr olan Allah’ım, onların
  bilinçlerine nasûh tevbeleri ikrâm ederek nasûh tevbesinin
  oluşmasını sağladığın, ikrâm ettiğin gibi bana da lütfen
  nasûh tövbesi ikrâm eyle Yâ Rabbi.
  Cüzlerden, parçalardan meydana gelmemiş “TEK”
  Vâhid, Ahad, olan ALLAH, Fea’lem ennehû lâilâheilâllâh,
  Senin sözün ve takvâ olan bu âyetinle sevgilin Rasulûn
  Muhammed Sallallahû Aleyhi Vessellem Efendimizi
  bağladığın gibi lütfen bizleri de bu âyetin sırrıyla, mânâsıyla
  bağla Yâ Rabbi.
  Ey Rahman ve Rahiym olan Allah’ım, Kul Yâ
  i’bâdiyellezîne esrefû a’lâ enfusihîm lâ taknetû min
  rahmet’îllâh / ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım!
  Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin… âyetinin verdiği
  ni’metle ümit edenler ve kurtulmuş olan ve sonları güzel olan
  kimselere bağışladığın gibi lütfen benim de sonumu iyi ve
  hoş eyle Yâ Rabbi.
  Ey yaratıklarının hitâplarını her hâliyle algılayan Semî
  olan, ey yarattıklarına mekânca yâkin Kârib olan!
  Beni, muttakiler için hazırlanan Adn cennetlerine
  yerleştir! Da’vâhum fihâ subhâneke allahumme ve
  tahiyyatehum fihâ selam ve âhiru da’vâhum enil’hamdu
  lillâhi rabbilâlemiyn / onların oradaki duası ‘seni tenzih
  ederiz, Allah’ım!’ şeklindedir. selamlaşmaları ‘selam olsun’
  şeklindedir. Dualarının sonu ‘alemlerin rabbi olan Allah’a
  hamdolsun’ şeklindedir…
  Ya Allah (4 defa) ya Nafi (4 defa)… Ya Rahman (4 defa)
  ya Rahim (4 defa)
  Ey Fayda verici, Ey kötülükleri geri çevirici, Ey Rahman ve
  Rahiym olan Allah, bu ayetlerin sözlerin ve esmâlarının
  yüzüsuyu hürmetine katından bana kazandırıcı bir güç ikrâm
  eyle.. bizlere bereketli, bol rızıklar, huzurlu yürekler,
  aydınlanmış kabir, kolay verilen hesap ve büyük ecirler ikrâm
  eylemeni ve Firdevs cennetinden büyük bir mülk takdir etmeni
  istiyorum.
  Allah’ım Efendimiz Muhammed Sallallahû Aleyhi ve Sellem’
  Â’lîsine, Sahabesine din gününe kadar çok selâm ver. Öyle
  selâmlar ve duâlar ver ki, Senin halkının sayısı kadar, Senin
  kelimelerin ve sözlerin tükettiği mürekkepler kadar ve rahmetin
  en son zirvesine kadar.
  Allah’ım Sana sığındım ki, bu sığınmam aynen güçlü ve
  çetin köşelere sığınanların hâli gibidir.
  Allah Rasûllerine selâmlar olsun, âlemlerin Rabbi olan
  Allah’a hamdolsun.
  El- Fatiha.

 7. #27
  AKTİF ÜYE TatLıCaDı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Şubat.2010
  Mesajlar
  1,276
  Konular
  353
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  adminim emeğine sağlık maşallah..kapsamlı bi paylaşım olmuş

 8. #28
  Hayallerin Ötesinde
  Üyelik tarihi
  08.Ocak.2010
  Mesajlar
  2,473
  Konular
  155
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart

  faydalı olur inşallah tatlıcadım sayın carmina hatırlattı ekledim

 9. #29
  ÜYE suskun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.Ocak.2010
  Mesajlar
  182
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart

  insanlara bukadar faydalı olabilmek adına göstersdiğiniz çabalar için teşekkürler Allah razı olsun emeği geçenlerden

 10. #30
  ÜYE
  Üyelik tarihi
  13.Temmuz.2010
  Mesajlar
  61
  Konular
  3
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Fırtına bu konuda bu sitede fırtına gibi esiyor Allah razı olsun..

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •