Doğru
Sayfa 3 Toplam 18 Sayfadan BirinciBirinci 1234513 ... SonuncuSonuncu
Toplam 172 adet sonuctan sayfa basi 21 ile 30 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Allah'ın 99 İsmi Ve Faziletleri(Esma-İ Hüsna ve Aciklamasi)

 1. #21
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  16.Haziran.2010
  Mesajlar
  206
  Konular
  24
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Doğru
  Cag kardesim bilgilerin icin tesekkür ederim Allah razi olsun
  Konu elifhanim tarafından (25.Haziran.2010 Saat 22:54 ) değiştirilmiştir.

 2. #22
  cag
  cag isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  06.Haziran.2010
  Mesajlar
  121
  Konular
  8
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  ilgilenen herkeze... assagidaki linki tiklayin, esmalar hakkinda tamamlayici bilgilere direk gecin

  http://*******************/esma-ul-hus...82.html?p=7313

 3. #23
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  27.Haziran.2010
  Mesajlar
  54
  Konular
  35
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Muhyiddini Arabi’nin esmau’l husna duası’nın Türkçe okunuşu ve manası

  ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
  Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehûzuhû
  sinetun vela nevm. Lehû, ma fissemavati vema fi’l ard. Men
  zellezi yeşfeu indehû illa bi iznihi. Ya’lemu ma beyne eydihim
  ve ma halfehum. Ve la yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bi ma
  şâe. Ve sia kursiyyuhu semavati ve’l ard. Ve la yeuduhu hıfzı
  huma. Ve huvel aliyyu’l aziym.
  Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
  O’ndan başka ilah yoktur; O haydır, kayyumdur.
  Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Semalarda ve
  arzdakilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında
  kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve
  yapacaklarını bilir. O’nun katında kim şefaat edebilir? O,
  insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak
  bilemezler. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun
  ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun
  kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup
  gözetmek kendisine zor gelmez. O, Aliydir, Aziymdir.
  Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve ve’l melaiketuhu ve
  ulu’l ilmi kâimem bi’l kıst. La ilahe illa huve’l aziyzu’l hakiym.
  Huvallahullezi lâ ilâhe illa huve alimu’l gaybi veşşehadeti
  huverrahmanurrahiym. Huvallahulleziy lâ ilahe illa huve’lmeliku,
  el-kuddusu, es-selamu, el-mu’minu, el-muheyminu,
  el-azîzu, el-cebbaru, el-mutekebbiru subhanallahi amma
  yuşrikun. Huvallahu’l haliku el-bariu, el-musavviru lehul
  esmau el-husna, yusebbihu lehu ma fissemavati ve’l ardi. Ve
  huve’l azizu’l hakiym.

  Allah, adaleti ayakta tutarak şu hususu açıklamıştır
  ki, kendisinden başka ilah yoktur. Melekler ve ilim
  sahipleri de. Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah’tan başka
  ilah yoktur.O Allah’dan başka ilah yoktur. Ancak o
  vardır. O gaybda olanı bilen (alimdir) şahiddir. O
  Rahman ve rahimdir.
  Kulillahumme maliki’l mulki tu’ti’l mulke men teşau ve
  tenziu’l mulke mimmen teşau ve tuizzu men teşau ve tudillu
  men teşau bi yedikel hayr. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Tûlicu
  leyle finnehari ve tûlicu’nnehare fi’l leyli ve tuhricu’l hayye
  min’el-meyyiti ve tuhricu’l meyyite mi’l hayyi. Ve terzuku men
  teşau bi gayri hisab.
  De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen
  mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri
  alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her
  türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye
  kadirsin. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye
  katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü
  çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.
  Huvallahullezi lâ ilâhe illa hu. İlahen ferden sameden lem
  yelid ve lem yuled ve lem yekul lehu kufuven ahad. Ve lem
  yekul lehu şerikun fil mulki ve lem yekul lehu veliyyun minel
  zulli ve kebbirhu tekbira.
  O Allah’dan başka ilah yoktur. Ferdir, Samed’dir
  doğmamış doğurmamış ona denk hiçbir şey yoktur.
  Mülkünde hiçbir ortağı yoktur ve hiçbir yardımcıya
  ihtiyacı da yoktur. Ve O’nu Tekbirle yücelt.
  Huvallahullezi la narifu lehu semiyyen. Ve huve recau ve
  la irticau ve’l lec’a ve’l multeca, ve ileyhi muşteka ve min hu’l
  feracu ve’nneca. Eseluke bi-ismike rafi’a celilu’l alî el meniyi’l
  ellezi ihtertehu li nefsik. Vehtasastehu bi zikrik. Ve ba’astehu
  li cemii’l halkike ve efradtehu an kulli şeyin dunike. Ve
  cealtehu delilen aleyke ve sebeben musilen ileyke fe innehu
  a’zemul esm’a. Ve ecelu’l aksam. Ve efharul eşya. Ve
  ekberu’l azaim. Ve evseku’d daaim. La yahîburraci bihi. Ve la
  yuraddu anhu ve la yedufu men’i’temede aleyhi. Ve la
  yudamu men ticae ileyhi. Ve la yeftekiru sailuhu. Ve la
  yenkatahu recau murciye.
  O’ndan başka hiçbir kimseyi tanımayız. Ve O’ndan
  başka ricada bulunulacak, dönülecek ve sığınılacak
  kimse yoktur. Şikayetlerimiz sana ve isteklerimiz de
  senden ve kurtuluş kapısıda sende. Kendin için seçmiş
  olduğun Rafi’a , Alî, ve Menî isimlerinle senden
  istiyorum. Zikrinle bu isimleri tahsis ettin. Bütün
  yarattıklarına, mahlukata senden başka bunları arattın
  ancak hiçbir kimsenin gücü yetmez zira yalnız ferd olan
  sensin. (bu isimleri) Kendine delil kıldın. Ve sana
  ulaşmaya sebeb eyledin. Bunlar senin en yüce
  isimlerindendir ve kainattaki en güzel şeydir, en büyük
  da’vettir. En güvenilir destekdir. Onunla senden isteyen
  sıkıntıda kalmaz. Duası red olunmaz. Ona güvenen
  güçsüz kalmaz. Onunla isteyen fakir olmaz. İsteyenin
  isteyi kesilmez.
  Ya men huve lâ yukheru ve lâ yudamu ve lâ yuğleb, ve
  lâ yunaziu, ve lâ yumâni ve lâ yukamu. İhfirli zunubi kulleha.
  Vekfini hemmeddunya ve’l ahire. Ve afini ve’ddunya ve’l
  ahire. Ve karrib civari minke. Fi inneke ente’llahu’llezi lâ ilâhe
  illa ente. Ve bi-ismikel azami’l ekberi tevesseltu. Ve bike
  teallaktu. Ve aleyke tevekkeltu. Lâ ilahe illa ente. Vahdeke lâ
  şerike lek. Ve lâ ilahe gayruke. Ya Rabbu ente rabbu’l erbab.
  Ve m’utiku’l rikab. Ve sahibu’l afvi ve’l ikab. Es-eluke birububiyeti’lleti
  infaredet biha entuncini minennari bi kudretike.
  Ve tudhileni cennete bi rahmetike ya erhamerrahimiyn.
  Ey hiçbir olumsuzun etkilemediği, hiçbir zaman yok
  olmayan yalnız mevcud olan, hiçbir şekilde mağlub

  olmayan, hiçbir kimsenin hesap sorması mümkün
  olmayan, hiçbir şeyin kendisine engel teşkil etmediği,
  hiçbir gücün kendisini etkilemediği Rabbim bütün
  günahlarımı afv eyle. Ya Rabbi dünya ve ahiret
  sıkıntılarım da sen bana yet, yardım et. Dünya da ve
  ahirette senden afiyet istiyorum. Beni sana yakın eyle.
  Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin yüce isimlerinle
  sana tevessül ediyorum. Sana bağlandım ve sana
  tevekkül ettim. Senden başka ilah yoktur. Senden
  başkası da yoktur. Ya Rab bütün Rablerin Rabbi sensin.
  Kulunu azad edende sensin, afvında cezanında sahibi
  sensin. Rububiyetinle Tek kıldığınla senden istiyorum.
  Beni kudretinle cehennemden koru. Ya erhamerrahimiyn
  rahmetinle beni cennetine dahil eyle.
  Ya Nur! Ente nurussemavati ve’l ard. Kadistenara bi
  nurike ehlu semavatike ve ardike, es eluke en tec’al li nuren
  fî kalbî. Ve nuren fi semî. Ve nuren fi basari. Key estadiu
  biha fiddunya ve’l ahire.
  Ya Nur! Sen arzın ve semavatın nur’usun. Sema ve
  arz ehli senin nurunla nurlandı. Nurunla kalbime tecelli
  etmeni senden istiyorum. İşitmemi, gözlerimi nurlandır.
  Dünya da ve ahirette nurunla nurlanmayı nasib eyle.
  Ya Aziym! Ente rabbu’l arşi’l aziym. Bi azametike
  estaiyn. Ferfani fi illiyyin ve elhikni bi dereceti’s salihiyn.
  Ya Aziym!. Yüce arşın Rabbi sensin. Senin
  azemetine sığınıyorum. İlliyin de beni yücelt, Salihlerle
  beni ilhak eyle.
  Ya Keriym! Li keremike tearrattu, ve bi vucudike
  temessektu ve aleyke e’temettu fe ekrimni bi kerametike ve
  enzil aleyye min rahmetike ve berekatike ve karribni min
  cevarike ve’ksunî behaike. Ve enilni bi rahmetike cezili
  ataike.
  Ya Keriym! Senin kerem etmeni diliyorum senin
  varlığına tutundum, sana güvendim bana kereminle
  ikramda bulum rahmetini ve bereketini üzerime indir.
  Beni kendine yakın eyle bana takva elbisesini bana
  giydir. Ve beni rahmetine nail eyle.
  Ya Kebir! La tus’air haddi ve la tunkiz hazzi, ve la tusallit
  aleyye men la yerhamune. Verfa’zikri, ve şerrif makami, ve
  alî fi illiyyin dereceti.
  Ya Kebir! Beni yüz üstü bırakma ve nasibimi de
  azaltma yarabbi, ve bana rahmet etmeyeni de bana
  musallat etme. Yarabbi zikirlerimi yücelt, makamımı
  şereflendir, derecemi de iliyyinde (cennette) yücelt.
  Ya Mutealî! Eseluke bi uluvike enter fani ve la ta’daani,
  ve la tebluni bi ma huve a’la minni.
  Ya Mutealî! Ey çok yüce olan, senin bu isminle beni
  yüceltmeni istiyorum. Beni zelil kılma, kaldıramayacağım
  şeylerle beni imtihan etme.
  Ya Hayyu! Eseluke bi hayatikelleti la tazulu ve la tahulu,
  havvin aleyyel mevte, ve ahyini hayaten tayyibeten, ve
  tevaffani vefaten tayyibeten, ve cealni meal ebrari fi
  dariddunya ve daril karar.
  Ya Hayyu! Senin bitmeyen tükenmeyen Hay isminle
  senden istiyorum. Ölümü bana kolaylaştır ve dirildikten
  sonra çok çok güzel bir hayatı bana ikram eyle ve bana
  temiz bir ölüm nasib eyle ve yarabbi dünya da da
  ahirettede beni iyilerle beraber eyle.
  Ya Kayyum! Entel kaim alâ kulli nefsin, el kayyumu alâ
  kulli manen ve hasiyn, icaalni min men yutieke ve la ya
  asiyke, ve yekumu bi hakkıke ve la yağfulu an zikrike.

  Ya Kayyum! Sen her nefis üzerine gözeticisin,
  iyiliğide kötülüğüde algılayansın (görensin) sana itaat
  edenlerden beni eyle beni asi eyleme, senin hakkını
  yerine getirenlerden eyle zikrinden gafil eyleme.
  Ya Rahman! Teattaf alâ durri bi r’afetike ve hallısni min
  aziymi curmi bi rahmetike, fe inneke şefiyku, ve men rekena
  ilahi ma himake, ve’l tece ileyke fe kad temesseke bi ruknil
  vesiyk.
  Ya Rahman! Rahmetinle benim günahlarımı
  isyanlarımı zararlarımı afv eyle, rahmetinle büyük
  günahlardan beni koru, muhakkak ki senin şevkatin
  sonsuzdur. Muhakkak ki senin himayene kim dayanırsa
  ve kim sana sığınırsa sonsuz güveni olan bir dayanağa
  dayanmışdır.
  Ya Rahiym! İrhamni bi rahmetike li tuğnini an rahmetin
  sivake.
  Ya Rahiym! Rahmetinle bana merhamed eyle.
  Ya Melîk! Min mulkike talebtu, ve min hazainike leti la
  tenfezu seeltu fe atiyni mukuddunya ve’l ahire fe innehu lâ
  yu’cizuke, ve lâ yunkisuke, ve lâ yuesseru fi ma indeke.
  Ya Melîk! Mülkünden taleb ettim, senin bitmeyen
  hazinelerinden istedim. Dünya ve ahiretin mülkünü bana
  ver… Sen bunları vermekte aciz değilsin verdiklerinle de
  hazinelerinde hiçbir şey eksilmez.
  Ya Kuddus! Ented tahiru’l kudsu tahhir kalbi, ve ferrihhu
  li zikrike, ve allimni ma yenfeuni, ve zidni ilmen ila ilmin.
  Ya Kuddus! Kuds’u tahir kılan sensin, kalbimi
  arındır, zikrin için kalbimi boşalt.. Bana faydalı olanı
  öğret. İlim üzerine ilmi öğret.
  Ya Cebbar! Bi kuvvetike einni alel cebbariyn min abidike,
  ya cebbare’l aziymi’l kesiyr, fe kullu cebbariyn hadiun bi
  azametike, zelilun tehta izzetike.
  Ya Cebbar! Cebbar kullarına karşı bana yardım eyle.
  Ey Cebbarların en azametlisi! Her cebbar senin
  yüceliğine karşı aldanmıştır, izzetinin altında zelildirler.
  Ya Mutekebbiru! Eknufnî bi kenefike, ve hul beynî ve
  beynettuğati bin halkıke bikibriyaike.
  Ya Mutekebbiru! Benim üzerime rahmet kanatlarını
  ger. Yüceliğinle azgın kullarına karşı sen bana yardım et.
  Ya Azizu! Eizzini bi taatike, ve la tezulleni bime’sıyetike,
  feehuvne ındike ve inde halkıke.
  Ya Azizu! Taatınla (itaat etmemle) beni şereflendir,
  sana asi olmakla beni zelil etme. Senin ve mahlukatın
  yanında beni aziz kıl.
  Ya Haliymu! E’fu annî bi-hılmike vesturnî bi-afvike,
  vecalnî mueddeben bi-hulkike, ve la tefdahnî beynennas
  yevme’l ardı’l ekberi beyne yedeyke.
  Ya Haliymu! Hilminle beni afveyle, afvınla benim
  günahlarımı ört, senin ahlakınla beni terbiye eyle. Ve
  beni büyük hesap gününde ellerin arasında, insanların
  içinde teşhir eyleme.
  Ya Aliymu! Ente’l alîmu bi-haliy, sırrî ve cehri, ve hatai ve
  amdi, fağfirlî ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve
  ma e’lentu ve ma esreftu, ve ma ente e’alemu bihi minni, lâ
  ilâhe illa ente.
  Ya Aliymu! Sen halimi biliyorsun, sırlarımın
  gizlisinide açık olanını da bilen sensin, bilerek veya
  bilmeyerek yaptıklarımı da bilen sensin… Gelmiş ve
  geçmiş günahlarımı afv etmeni senden istiyorum. Sen
  beni benden daha iyi bilensin senden başka hiçbir ilah
  yoktur.
  Ya Hakim! Es-eluke bima ehkemte bihi ehkemte bihi
  eşyae feethanteha, entehkume lî bi’l icabeti fima seeltuke ve
  rağıbtu ileyke fi hi.
  Ya Hakim! Yaptığım işi hikmetine uygun olmasını
  senden istiyorum. Senden bu isteğimdeki hükmü de
  sana bırakıyorum. Bu istekde sana rağbet ettim (her
  hükmü sana bıraktım).
  Ya Selamu! Sellimnî min mezalimi’l ibadi. Ve min azabi’l
  kabri, ve min ehvali yevmi’l kıyameti.
  Ya Selamu! Zalimlere karşı, kabir azabından ve
  kıyametin hallerinden bana Selam isminle tecelli eyle.
  Ya Mu’minu! Emminnî mine’l havfi, ve erham durrî ve
  fakatî, ve ma ehemmenî fî’ddunya ve’l ahıreh.
  Ya Mu’minu! Beni korkudan emin eyle. Dünya da
  kendime işlediğim günahlardan dolayı verdiğim
  zulmetleri sen rahmetinle afv eyle üzerimden sil, kaldır.
  Ya Muheyminu! Huzbinasiyeti ilâ rıdake, ve’calnî fî
  taatike me’sumen bi-velayetike.
  Ya Muheyminu! Perçemimi tut, rızana doğru çek,
  anadan doğmuş masum çocuk gibi beni taatında masum
  kabul eyle.
  Ya Haliku! Bi’l kaderetîlleti halkate biha kulle şey’in, ikfinî
  şerre kulle şey’in bi-rahmetike, ya erhamerrahimiyn.
  Ya Haliku! Kendi kudretinle ki, o kudretinle her şeyi
  yarattın, bana yet!.. her yarattınığın şeylerin şerrine karşı
  ey merhametlilerin en merhametlisi.
  Ya Bariu! Ente bariyyu’l eşyae alâ gayri misalin, eseluke
  enentecı’alenî mine’ssadıkıyne’l mebruriyne ındeke.
  Ya Bariu! Yarabbi sen her yapılan bütün
  olumsuzluklardan berisin. Beni katındaki sadıklardan ve
  iyi kullarından eyle.

  Ya Musavviru! Savvirtenî fî ahseni savreti, feahsin halkî
  ve hulkî ve hulukî yevme’l kıyameti.
  Ya Musavviru! Beni en güzel surette yarattın.
  Yaratılışımı ve ahlakımı kıyamet gününde güzelleştir.
  Ya Kadîru! Bi’lkudreti elleti kaderte biha alâ el-eşyai,
  eseluke en tuhsine tavri fî’ddunya ve’l ahıreti, ve tekune avnî,
  ve neccinî min su’i ekdarike.
  Ya Kadîru! her şeye karşı gücün kudretin sonsuzdur.
  Senden istiyorum benim dünyada ve ahirette
  vahşetlerimi (çirkinliklerimi) ört ve bana yardımcı ol ve
  beni kudretine karşı yaptığım hatalara karşı kurtar.
  Ya Ganiyyu! Eğninî bi-ginake, ve evse’a aleyye ataeke,
  ve eşfinî bi-şefaike, ve eazniye min belaike.
  Ya Ganiyyu! Beni zenginliğinle zengin eyle, taatte
  bana rahatlık ver ve bana katından şifa ver ve beni
  musibetlerden beni koru.
  Ya Hamidu! Leke’l-hamdu kulluhu, ve bi-yedike’l hayru
  kulluhu, fe-elhimnî şukre ne’amake.
  Ya Hamidu! Bütün hamdlar sana mahsusdur. Bütün
  hayırlar senin elindedir. Nimetine karşı şükrü bana ilham
  eyle.
  Ya Mecîdu! Temedde bi-mecdike’l vucudu fela yefutu
  şey’un min ılmike ve la ye’vuduke, icalnî mimmen
  yukaddiske, ve yumeccidke, ve yusnî aleyke.
  Ya Mecîdu! Her şey senin övülmüş vücudunla
  mevcud oldu senin ilminde her şey var… muhakkak ki
  sana hiçbir şey gizli kalmaz… beni, seni takdis
  edenlerden, yüceltenlerden ve övenlerden eyle.
  Ya Ehadu! Entallahu’l ehadu’l ferdu’s-samedu lem telid
  ve lem tuled ve lem yekun leke kufven ehad, kun allahumme
  lî caren, ve mu’nisen ve hırzen, ve hısnen menian.

  Ya Ehadu! Allah’ım sen teksin, samedsin, doğmadın,
  doğrulmadın ve benzeri olmayan sen ahadsın. Allah’ım
  beni kendine komşu eyle, ünsiyetinle kuşat beni, en
  güzel şekilde beni koru.
  Ya Vitru! Ente vitru kulli şeyin fela kableke şey’un ve la
  be’adeke şey’un, i’cal akıbete emrî hayren lî, vec’al hayre
  eyyamî yevme elkake.
  Ya Vitru! Sen vitirsin (tek’sin) her şeyde, sen den
  öncede senden sonra da hiçbir şey yoktu. Akıbetimi
  hayırlı eyle, sana kavuştuğum gün kıl benim için.
  Ya Samedu! Ya men la te’huzuhu sinetun ve lâ nevmun
  ve lâ tahva aleyhi hafiyeh fizzulumati el bari ve’l bahri.
  Ehfızni fî nevmi ve eykazseni ve leyli ve nehari.
  Ya Samedu! Ey ne uyku ne de uyuklama tutmayan,
  denizin en karanlık derinliklerinde ne de karada hiçbir
  şey kendisinden gizli kalmayan… Beni gecemde ve
  gündüzümde uyandıran, uykumda beni koru.
  Ya Semiu! İsme’a savti verham surahi vecib duai. Ya
  semi’e ya mucib.
  Ya Semiu! Sesimi duy, çığlıklarıma merhamet et,
  duama icabet et. Ya Semi ya Mucib.
  Ya Basîr! Kad ehata bi kulli şey’in ilmeke ve nefeze fihi
  emruk ve kullehu bi aynik fanzur ileyye bi rahmetik ve tuariz
  anni bi vechikel keriym.
  Ya Basîr! Senin ilmin herşeyi kuşatmıştır ve herşeyi
  emrinle bir anda var ettin, herşey senin gözetimin altında
  bana rahmetinle muamele eyle. Keriym olan vechinden
  beni mahrum eyleme.
  Ya Rauf! Ente arafu bî min ebi ve ummi ve lev la
  ra’fetuke ma atafa aleyye fe temmim ni’meteke aleyye. Ve la
  tenkusniy ma a’teyteni.

  Ya Rauf! Sen bana annemden ve babamdan daha
  şefkatlisin, senin şefkatin olmasaydı bana kimse şefkat
  edemezdi üzerime ni’metini tamamla. Bana ikram
  ettiklerinden kısma.
  Ya Latif! Ultuf bi bilutfike’l hafî min haysu a’lemu ve min
  haysu la e’lemu inneke ente allamul el guyub.
  Ya Latif! Bana lutfeyle, bana gizli olan bildiğim veya
  bilmediklerimi zira gaybı bilen sensin.
  Ya Hafizu! Ehfazni fi nefsî ve ehlî ve malî ve veledî ve
  ma hazartu fihi ve ma gayibtu anhu min eza bima hafizte bihi
  essemavati vel ard ve ma fihinne inneke alâ kulli şey’in kadîr.
  Ya Hafîz! Nefsimi, ehlimi, malımı, çocuklarımı, şu an
  bende olan bildiğim ve bilmediğim herşeyimi tüm
  şerlerden semavatı ve arzı koruduğun gibi beni de koru.
  Herşeye Kadîr sensin.
  Ya Ğafur! Iğfirlî zûnubî vestur uyubî ve lâ tefzahnî inneke
  ente el-gafur er-rahiym.
  Ya Ğafur! Günahlarımı afv eyle, ayıplarımı setreyle,
  beni utandırma muhakkak ki sen afv eden “Ğafur”sun ve
  merhamet sahibi “Rahiym”sin.
  Ya Vedud! Icalli minke rahmeten ve vidden fi’d-dunya
  ve’l ahire vec’al lî meveddeten fî kulubil-mu’miniyn.
  Ya Vedud! Bana dünya da ve ahirette muhabbetini ve
  rahmetini ikram eyle, bana karşı müminlerin kalblerine
  de muhabbet duymalarını nasib eyle.
  Ya Zel-arş’el-mecîd! Icalnî min el musebbihiyne bi
  hamdike ve’l mumeccidiyne leke ena elleyli ve etrafi’n-nehari
  bi’l ğeduvvi ve’l âsal ve eınniy alâ zalike.
  Ya Zel-arş’el-mecîd! Beni seni hamd ile tesbih
  edenlerden eyle, gece ve gündüz, sabah ve akşam şanını
  yüceltmeyi nasib eyle ve bunu yapmamda bana yardım
  eyle.

  Ya Mubdiu! Ente bede’ete’l eşya kema turîd ve ente’l
  elmubdiu ve’l muîd fa’alu’lima turîd ferzuknî hayri ed-dunya
  ve’l ahire ve’l afiye fî cemîe el-umur ya mevlâye.
  Ya Mubdiu! Sen bütün eşyayı ilk kez var edip ve yok
  edensin, istediğini yapansın.. Ey mevlam! dünya da ve
  ahirette beni hayırlarla rızıklandır, bütün işlerimi de
  hayırlı eyle.
  Ya Muîd! Ente muîd el-eşya kema’bedea teha evvela
  merratin, eseluke’ssıhhate fî mali ve celîl ahvali.
  Ya Muîd! Bütün eşyayı hayattan sonra ölüme ve
  ölümden sonra da hayata çeviren ve bunu devam ettiren
  sensin. Malı mı ve işlerimin sıhhatte olmasını
  (korunmasını) istiyorum.
  Ya Rakîb! Uhrusnî bi rukyetike ve’ranî bi hayatiyke
  veknufnî bi fadlike ve lâ tekellinî ilâ gayruke.
  Ya Rakîb! Bütün kullarını tek tek gözeten bütün
  varlıklar üzerinde gözcü olansın. Beni Rakîb esmanla
  koru üzerimde gözcü ol, beni koruman altına al, fazlınla
  kucakla beni Senden gayrısına bırakma.
  Ya Şekûr! Ente şekûr, ve leke eş-şukur alâ ma raeyte ve
  encebte ve efneyte ve’bkayte, ıcalnî mine’ş-şakîrîne li elâike
  ve mine’l-hamidiyne li niamaike.
  Ya Şekûr! Verdiğin nimetleri arttıran şekur sensin.
  Her halükarda verdiğin ve aldığın herşeye şükür sanadır.
  Beni nimetlerine şükür edenlerden, sıkıntılara karşı da
  hamdedenlerden eyle.
  Ya Baîs! Ibasnî şehîden, takiyyen sıddıken, radiyyen,
  azizen, hamîden, muhtabitan, mesruren, mukarremen,
  mahburen.
  Ya Baîs! Yeniden dirilten “ba’s eden”! Beni şehid,
  takva sahibi, sıddık, razı olan, aziz, hamdeden, mutlu
  ikram edilen kullarından eyle.
  Ya Varîs! Ente terisu el arda ve men aleyha ve terisu
  essemavati kulleha, ve cemîa ma halekte, fe verisnî ilmen ve
  hılmen ya hayr el-varisîne.
  Ya Varîs! Arza ve arz da bulunan herşeye ve
  semavatta ve semavatta bulunan herşeyin gerçek varisi
  sensin ve yarattığın herşeyin varisi sensin ey varislerin
  en hayırlısı beni hılme ve ilme varis eyle.
  Ya Muhyî! Ahyini hayaten tayyibeten bi cûdike, ve
  elhimnî şukreke ve zikreke ebeden ma ebkayteni, ve atînî
  fî’d-dunya haseneten, ve fi’l-ahireti haseneten, ve kınî bi
  rahmetike azâbennâr.
  Ya Muhyî! Beni güzel pak varlığınla dirilt, ebediyyen
  şükrünü ve zikrini ilham eyle, dünya da ve ahirette bana
  güzel ameller (hasenat) nasip eyle, rahmetinle beni
  cehennem azabından koru.
  Ya Muhsîn! Ya Mucemmilu, udî allahumme aleyye bi
  ihsanike, ve zâif ledeyye ni’ameteke, ve cemîl alâike.
  Ya Muhsîn! Ey güzelleştiren üzerime güzellikleri
  muhsîn isminle ihsan eyle ve güzel ni’metlerini üzerimde
  çoğalt.
  Ya Mumît! Havvin aleyye sekerat el-mevt ve gusasahu
  ve barik lî fi hi inde nuzûlihi, ve lâ tecalnî inde ve
  mufaretekehi’d-dunya min innâdimiyne.
  Ya Mumît! Sekerati’l mevti üzerime kolaylaştır, inişini
  (nüzulunü) mübarek eyle, dünyadan ayrılırken beni
  pişman olanlardan eyleme.
  Ya Cemîl! La tunkusnî ma e’tayteni, ve la temn’anî ma
  rezaktenî, ve la tah’r-rimnî ma veattenî ve cemmi’lnî bi
  taatike.
  Ya Cemîl! Bana verdiklerini azaltma, kısma.. bana
  vaad ettiğin nimet ve rızıklardan beni mahrum eyleme,
  taatinle beni güzelleştir.
  Ya Mu’nim! Temmim ni’meteke aleyye, vesturni biha, ve
  cealnî min’eşşakiriyne aleyha.
  Ya Mu’nim! Üzerimde olan nimetini tamamla,
  günahlarımı setreyle ve bu nimetlere karşı da şükür eden
  kullarından eyle.
  Ya Mufaddil! Bi fadlike aişu, ve leka ercu, ve aleyke
  tuklânu, fe evsi’a aleyye min fadlike, verzukni min halali
  rızkike.
  Ya Mufaddil! Senin fazlınla yaşıyorum ve fazlını
  istiyorum, fazlınla rızıkların helalinden rızkımı genişlet.
  Ya Evvelu! Ente’l evvelu ve’l ahiru, ve’zzahiru ve’l batınu,
  ve ente alâ kulli şey’in şehîd, fecalni evvela ennasi ve evvele
  men yeşrabu min havzı nebiyyike yevme el-kıyame.
  Ya Evvelu! Evvel olan, ahir olan, zahir olan, batın
  olan sensin. Herşeye şahitsin, kıyamet günü nebînin
  havzından (kevser havuzundan) ilk içenlerden eyle.
  Ya Ahiru! Ente ahır kulle şey ve kullu şey’in haliku illa
  vecheke, tealeyte uluvven kebîra.
  Ya Ahiru! Ey nihayeti olmayan ezelden ebede kadar
  var olan “ahıru”. Bütün şey’lerin nihayeti sendedir, sen
  den başka herşey fanidir baki olan senin vechindir,
  yüceler yücesisin.
  Ya Zahîr! Ente zahiru alâ kulli meknûn, ve’l alimu bi kulli
  mektum, es eluke en tuzzihira li-min umuri ahseneha bi
  keramike.
  Ya Zahîr! Varlığı aşikâr “zahir” olan, yarattığı eserleri
  ile güneş misali varlığını kabul ettiren ve her gizli olanı
  bilensin… Kereminle bütün gizliliklerde olan iyilikleri
  güzellikleri bana bildir.
  Ya Batın! Ente tedri bivatın’el-umur kema tedri
  zevahireha, ve ente allam’ul-guyub, es eluke en tusliha zahiri
  ve batıni bi kudretike.
  Konu heves tarafından (27.Haziran.2010 Saat 21:47 ) değiştirilmiştir.

 4. #24
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  27.Haziran.2010
  Mesajlar
  54
  Konular
  35
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  KONUNUN DEVAMI


  Ya Batın! Varlığını, sıfat ve tecellileriyle ilâhi zatını
  gizleyen, gaybı bilen sensin… Kudretinle bildiğim ve
  bilmediğim herşeyin en iyisini bana takdir eyle.
  Ya Kahir! Kahharte el-eşyae bi kudretike, ve kullu
  cebbariyn mutekebbir duneke, ve nasiyetun bi yedike, ve
  kullu vakıfun beyne yedeyke, ve hadiun ledeyke.
  Ya Kahir! Kudretinle eşyayı kahrettin ve sana yüz
  çeviren her cebbar ve mütekebbirin pençesi senin
  elindedir, ve sen hepsine vakıfsın ve her aldatan seninle
  aldanmıştır.
  Ya Vahhab! Hebli min ledunke rahmeten ve ilmen ve
  hebli veleden salihen, inneke ente el-vahhab.
  Ya Vahhab! Bana kendi katından rahmeti, ilmi ve
  salih evlad hibe eyle muhakkak ki Vahhab (hibe eden,
  karşılık beklemeden veren) sensin.
  Ya Fettah! İftehli ebvabe rahmetike ve edhılni fiha, ve
  eızni mineşşeytanirraciym, veftah aleyye min fadlike, ve zidni
  min siatike, ve’eğnini en halkıke.
  Ya Fettah! Rahmetinden bana kapılar aç, rahmetine
  koy, beni kovulmuş şeytandan koru, fazlınla hayırlı
  kapılar aç, üzerime nimetlerini artır ve beni mahlukattan
  müstağni eyle.
  Ya Hallâk! Ente halakte’l-eşyae min gayri teabin vela
  nesabin, halakteni halkan seviyyen hasenen cemîlen, ve
  faddalteni alâ kesirin min halkike tafdilen, es eluke en
  tuhsine halkî ve terzukanî min rızkike, ya erhamerrahimiyn.
  Ya Hallâk! Sen bütün kainatı yorulmadan yarattın,
  beni doğru ve güzel halkettin ve bana yarattıklarının
  arasında fazl ettin (beni üstün kıldın)… Ya
  erhamerrahimiyn rızkımı genişlet ve beni güzel
  kullarından eyle.

  Ya Kadîy! Ente takdî fi’l-halki bi’l hakk kema turîd, fakdî
  lî, bi’l husna ve cennibnî errida, vehtim lî bi hayr fil-ahire ve’l
  ula.
  Ya Kadîy! Mahlukatın arasında hakk ile istediğin gibi
  hükmeden sensin, hesabımı güzel ederek ve beni ridanla
  koruyarak bana hükmeyle, dünya ve ahiret işlerimde
  sonumu hayreyle.
  Ya Adl! Ente a’delu’l-hakimiyn ve erhamurrahimiyn.
  Ya Adl! Sen hükmedenlerin en hakimi, mağfiret
  edenlerin en mağfiretlisi “erhamurrahimiyn”sin.
  Ya Hannan! Ihnun aleyye bir’afetike, ve tafaddel bi
  rıfkıke ve rahmetike, vekbıd anniy kulle cebbariyn aniyd, ve
  şeytanin merid, ve’hrucniy bi-izzetike min kulli dıyk.
  Ya Hannan! Rahmetinle bana merhamet eyle, rıfkını
  ve rahmetini dile, her cebbar ve inatçı insanı benden
  uzaklaştır ve inatçı şeytanıda.. izzetin hakkı için beni
  bütün sıkıntılardan kurtar.
  Ya Mennan! Munna aleyye bi’l afiyeti’ş-şafiye fi’d-dunya
  ve’l ahire.
  Ya Mennan! Dünya ve ahirette bana afiyet ve şifa
  ihsan eyle (mennan isminle tecelli eyle).
  Ya Zelcelali ve’l ikram! Ente cevadun mutecemmilu,
  a’tînî min keremike, ve cealniy şakiran bi ihsanike ve
  minnetike.
  Ya Zelcelali ve’l ikram! Ey Celal büyüklük azamet
  ikram ve iyilik sahibi. Güzellikleri çok çok ihsan eden
  kereminle ihsan eyle; senin ihsanlarına karşı minnet ve
  şükreden kullarından olmayı.
  Ya Kaviyy! Ente ellezi halekta essemavati ve’l arda ve
  men fi hinne min gayr nasebin ve la te’abiyn, fe kavviyniy alâ
  taâtike bi-kuvvetike.

  Ya Kaviyy! Arzı ve semayı ve onda olanları
  yorulmaksızın yarattın, sana itaat etmek için bana
  gücünle (kuvvetinden) güç (kuvve) ver.
  Ya Şedîd! Işdud ezri, ve eınniy alâ emriy, ve kunlî fî
  kadaain kulle hacetin te’arizu lî.
  Ya Şedîd! Sırtımı dimdik tut, işlerimde bana yardım et,
  bütün işlerimde bana kolaylık sağla.
  Ya Ğalib! Galebte kulle gallağbin bi kudretike, fağlub biizzetike
  men bağye aleyye.
  Ya Ğalib! Kudretinle bütün güçlülerin hakkından
  geldin.. bana karşı azan kimsenin hakkından da izzetinle
  ğalib gel.
  Ya Barru! İleyke yuhşaru el-halku ecmaiyn yevme el ardi,
  fakdi enni ed’duyune, vezkurni, vehşurniy mea el ebrariy
  veş’şuhedai ves’salihiyne.
  Ya Barru! Kullarına karşı ikramı ve iyiliği bol
  mahlukata karşı çok kayırıcı olan… borçlarımda bana
  yardım et, beni an, beni şehidler, salihler ve iyi insanlarla
  haşreyle.
  Ya Hafiyyu! Te’alemus’sırra ve ehfa, ve kullu hafiy
  indeke celiyyu, ıhfırli ma hafiye anin’nas min suin fi’ilyî, ve la
  teftahnîy yevme’l-kıyameti alâ ruuûsi’l-eşhad.
  Ya Hafiyyu! Sırrın sırrını bilen sensin, her gizli senin
  yanında açıktır, insanlardan gizli olan günahlarımı
  mağfiret et, kıyamet günü günahlarıma karşı kimseyi
  şahid eyleme açığa çıkarma.
  Ya Celîl! Cellet ani’l eşyai azemetuke fea’tiyni min
  celalike, ve lâ tahrrimni fe vaide cemalike.
  Ya Celîl! Her şey’den senin ismin yücedir, yüceliğinle
  bana ihsan eyle, cemalinin fazlından beni mahrum
  eyleme.

  Ya Munkidu! Inkidniy mine’l el-muhlikat, vekşif anni’zzulumati
  ve ferric annî cemi kurubat.
  Ya Munkidu! Helâk edenlerden beni kurtar, bütün
  karanlıklardan beni çıkar, sıkıntılardan beni kurtar.
  Ya Rafî’! Ente terfau men turîd ani’l havadisi’s-seyyie,
  ferfa’anî fi’l illiyyin, ve’rhamniy bi-rahmetike ya
  erhamerrahimiyn.
  Ya Rafî’! Sen istediğinden dünyanın kötü hadiselerini
  def edersin, beni illiyyin’e yükselt, ya erhamerrahimiyn
  rahmetinle bana merhamet eyle.
  Ya Kabıd! Kullu şey’in fî kabdatike, muhituhu bihi
  kudretuke, fecalnî fî hızrike ve hıfzike, ve la takbizu yedeyye
  an feyzike.
  Ya Kaabıd! Her şey senin kabzındadır kudretin
  (herşeyi) kuşatmıştır. Beni koruman ve gözetimin altına
  al, fazlının bolluğundan beni esirgeme.
  Ya Basitu! Ibsud yedeyye bi’l hayrati, ve enilniy ceziyle el
  hasenati ve e’alâ’dderecati.
  Ya Baasitu! Ellerimi hayırlara aç, hasenatın en
  güzeline beni nail eyle ve derecemi alî eyle.
  Ya Vasiu! Vesı’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen, ica’l
  rızki vasian.
  Ya Vasiu! İlmin ve rahmetin her şeyi kuşatmış,
  rızkımı geniş eyle.
  Ya Şefîk! Ente eşfaku alâ halkıke min abaihim ve
  ummahatihim, ve erafu bi him min hum, ıcalnî şefikan, ve
  kun aleyye şefîkan ve bi refikan bi rahmetike, ya
  erhamerrahiymîyn.

  Ya Şefîk! Sen mahlukatına onların anne ve
  babasından daha şefkatlisin, onlara karşı daha
  müşfiksin…beni şefkat sahibi eyle, kalbime merhametini
  koy ve bana şefkat eyle, rahmetini bana arkadaş eyle ya
  erhamerrahimiyn.
  Ya Refîk! Irfık bî iza ahta’atu.
  Ya Refîk! Hata ettiğim zaman bana rıfkınla muamele
  eyle.
  Ya Munşîu! En şe’ate kulle şey’in kema arette, ve
  ezharte kulle bediin alâ vifkî mahterte ve ahbebte, ve barik lî
  fi rızkî.
  Ya Munşîu! Her şeyi isteğin gibi inşâ ettin, her şeyi
  istediğin, sevdiğin ve seçtiğin gibi yarattın… verdiğin
  rızkı bana mübarek eyle.
  Ya Bedî’! Ente bediu’s-semavati ve’l arda ve mubdiu
  huma.
  Ya Bedi’! Sen arz ve semavatın eşsiz yaratıcısısın.
  Ya Manî’u! Lâ temneanî min rahmetike ve fadlike.
  Ya Manî’u! Rahmetinden ve fazlından beni mahrum
  etme.
  Ya Tevvab! Ikbel tevbeti, verham gurbeti, ve la tahrimni
  sevabeke.
  Ya Tevvab! Tevbemi kabul eyle, garipliğime rahmet
  eyle, ecrinden (sevabından) beni mahrum eyleme.
  Ya Karîb! Karribnî min civarike, vehfaz kalbî bîkurbike ve
  kenefike, ve la tub’idni min rahmetike.
  Ya Karîb! Beni kendine yaklaştır, kalbimi koru sana
  yakınlıkla ilhak eyle, rahmetinden uzak eyleme.
  Ya Mucîb! Ecibduaî, ve tekabbelhu.
  Ya Mucîb! Duama icabet et, kabul eyle.

  Ya Mun’imu! Bede’atenî bin’niamî kable en tahlukanî, fe
  es-eluke bekae niamî bi’l kemalî, ve ziyadeten min fadlike,
  ya zelcelâli ve’l ikram.
  Ya Mun’imu! Beni yaratmadan önce nimetlendirdin,
  nimetin devamını ve tamamını fazlından arttırmanı
  istiyorum ya zelcelâli ve’l ikram.
  Ya Mufaddilu! Levla fadluke le helektu, femnun aleyye
  bi’l temaamî.
  Ya Mufaddilu! Fazlın olmasaydı helak olurdum,
  nimetini üzerimde tamamla.
  Ya Ma’rufu! Entallahu, ma’rufuke la yuchel vela yahfa, fe
  la teslu’bunî ma a’tayteni min’el ma’rufi bi rahmetike.
  Ya Ma’rufu! Sen “O” Allah’sın, ki seni bilen cahilce
  davranmaz… Rahmetinle marifetinden beni mahrum
  eyleme.
  Ya Habîr! Habberte’l-eşyae kable en tahlikaha.
  Ya Habîr! Sen eşyayı yaratmadan önce her şeyden
  haberdardın.
  Ya M’uti! Atinî min fadlike maa yeummenî ve yetummenî.
  Ya M’uti! Fazlından bana ver, beni kuşatsın etrafımı
  sarsın.
  Ya Muîn! E’anî alâ taatike, ve la tekillenî ilâ ahadin
  sivake.
  Ya Muîn! Taatinde bana yardım eyle, beni senden
  başkasına bırakma.
  Ya Settaru! Ustur uyubî, vehfir zunubî, vahfaznî fî
  meşhedî ve muğiybî, ya celîl’l birri.
  Ya Settaru! Ayıplarımı ört, günahlarımı affet,
  bulunduğum ve bulunmadığım yerde beni koru ey
  iyilikte cömert olan “celîl el-birri” rabbim.

  Ya Şehîd! Uşkiduke allahumme ve cemia halkıke ennî
  eşhedu enneke ent’allahu rabbe kulle şey’in, ve mubdiehu ve
  muiduhu.
  Ya Şehîd! Allahım şehadet ederim ki, Sen bütün
  mahlukatın Rabbisin, yine şehadet ederim ki onları
  yaratan da fani edende Sensin.
  Ya Fatır! Ente fatırıs’semavati ve’l ardı, ırhamnî bi
  rahmetike, ya Keriym.
  Ya Fatır! Semavatı ve arzı fıtratıyla yaratan sensin,
  rahmetinle kereminle bana merhamet eyle.
  Ya Reşîd! Urşudni li sulukî tarikike musil ileyke.
  Ya Reşîd! Sana ulaşan yolla beni irşâd eyle.
  Ya Seyyîd! Ente seyyîdu’s’sadat, ve mevle’l mevali, ve
  ileyke’l masiyr.
  Ya Seyyîd! Sen efendilerin efendisisin, mevlaların
  mevlasısın, dönüş sanadır.
  Ya Sened! Ente imaaduna ve seneduna ve me’lceuna
  fiş-şedaidi, ve yekuff kulli şey’in.
  Ya Sened! Sen bütün sıkıntılarda sığınacağımız,
  desteğimiz ve direğimizsin, her şeye yetersin.
  Ya Muhit! Ahkemte’l-eşyae, ve ehatta bi ha kudreten ve
  ilmen, ıhfadni min kulli suin bi viddike el kâfî.
  Ya Muhit! Eşyaya hükmettin, ilminle ve kudretinle
  kuşattın, beni rahmetlinle bütün kötülüklerden koru.
  Ya Mucir! Ecirni min ikabike, ve emminni min azabike,
  allahumme inni haifun ve inni mustecîrun bike, fe ecirnî
  mine’nnâr bi rahmekite, inneke ente ehlut-takva ve ehlul elmağfire.

  Ya Mucir! Cezandan beni koru, azabından emin eyle,
  Allahım korkarak sana sığınıyorum, ve beni nâr’ından
  (cehennem ateşinden) koru, sen mağfiret ve takva
  ehlisin.
  Ya Zelcelâlî ve’l ikram! Eınniy ve ekrimnî bima ekremte
  bihi evliyaeke ve ehle hassatike, ve eclil kadrî inde kaffeti
  halkıke, ve indema tekumu eşhad.
  Ya Zelcelâlî ve’l ikram! Ya rabbi evliyalarına ve salih
  kullarına ikram ettiğin gibi bana da ikram eyle, insanların
  yanında dünyada ve ahirette kadrimi (değerimi) yüce
  eyle.
  Ya Nime’l el-mevla ve ya ni’mel nasîr! İcalnî bi rahmetike
  min ibadike el-mansuriyne alâ kulli bağin ve tağiyn ve zî ğıllin
  ve aduvvin ve kefâ billahi vekiyla, ve kefa billahi nasiyrâ.
  Ya Nime’l el-mevla ve ya ni’mel nasîr! Her haddini
  aşan azgın düşmana karşı rahmetinle bana nusretini ver.
  Allah yardımcı ve vekil olarak yeter.
  Ve’l hamdu lillahi vahdehu ve sallallahu alâ seyyidina
  muhammedin ve âlihi ve ashabihi ve cundihi ve zurriyatihi ve
  ehli beytihi âmîn.
  Hamd ve sena “O”nun Bir’liğine aittir. Allah’ın salâtı ve
  selamı, hazreti Muhammed Aleyhisselâm’a, âli’ne, ashabına,
  ordusuna, zürriyetine ve ehli beytine olsun. Amin.

  alintidir
  Konu heves tarafından (27.Haziran.2010 Saat 21:49 ) değiştirilmiştir.

 5. #25
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  16.Haziran.2010
  Mesajlar
  206
  Konular
  24
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Isimlerin Esmalari varmidir

  isimlerin esmalari varmi ,varsa nasil bulunur ?

 6. #26
  AKTİF ÜYE TatLıCaDı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Şubat.2010
  Mesajlar
  1,276
  Konular
  353
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  isminin ebced hesabına göre sayı hangi esmaya denk geliyorsa o esmayı çekebilirsin

 7. #27
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  16.Haziran.2010
  Mesajlar
  206
  Konular
  24
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  ilginc...tesekür ederim bakacagim

 8. #28
  AKTİF ÜYE TatLıCaDı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Şubat.2010
  Mesajlar
  1,276
  Konular
  353
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  ebced hesabı yapmak biraz karışıktır.. sanırım biraz da arapça bilgisi olması gerekiyor..daha doğru sonuçlar alabilmek için ya çok iyi araştır ya da bilen birinden yardım iste.. ben bilseydim yardımcı olurdum.. isminin ebced sayısına denk gelen tek esma yoksa ebced sayısındaki rakamı oluşturana kadar 2-3 esmayı toplayabilirsin..ve esmaların hepsini ayrı ayrı isminin ebced sayısı kadar çekmen gerekir.

 9. #29
  YASAKLI
  Üyelik tarihi
  16.Haziran.2010
  Mesajlar
  206
  Konular
  24
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  bir bilenin hesabina göre ebced degeri 67 hangi esmayi cekmesi gerekir bu kisinin bilgisi olanlar aydinlatabilirmi acaba

 10. #30
  AKTİF ÜYE TatLıCaDı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Şubat.2010
  Mesajlar
  1,276
  Konular
  353
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116
  ya Semi = 180 ya Müta'âlî= 551
  ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170
  ya Bâtın= 62 ya Adl= 104
  ya Rahîm= 258 ya Metin= 500
  ya Basîr= 302 ya Berr= 202
  ya Vekîl= 66 ya Selâm= 131
  ya Vâli= 47 ya Latif= 129
  ya Melik= 90 ya Veli= 46
  ya Hakem= 68 ya Tevvâb= 409

  ya Mu'min= 137 ya Mubdî'= 56
  ya Habîr= 812 ya Ra'ûf= 287
  ya Hamîd= 62 ya Cebbar= 206
  ya Muntakim= 630 ya Gafûr= 1286
  ya Muheymin= 145 ya Mu'îd= 124
  ya Halîm= 88 ya Maliku'l-Mülk= 212
  ya Muhsî= 148 ya Mutekebbir= 662
  ya Afuv= 156 ya Şekûr= 526
  ya Aziz= 94 ya Muhyî= 68
  ya Azîm= 1020 Zu'l-Celâli ve'l-İkram= 1100

  ya Hâlik= 731 ya Hafîz= 998
  ya Aliy= 110 ya Kayyûm= 156
  ya Mumît= 490 ya Gani= 1060
  ya Muksit= 209 ya Gaffâr= 1281
  ya Bâri'= 214 ya Mukît= 550
  ya Kebîr= 232 ya Vâcid= 14
  ya Hayy= 18 ya Muğni= 1100
  ya Câmi'= 114 ya Kahhâr= 306
  ya Musavvir= 336 ya Hasîb= 80
  ya Hafîz= 998 ya Mâcidİ= 48

  ya Mâni'=161 ya Rakîb= 312
  ya Vehhâb= 14 ya Samed= 134
  ya Celîl= 73 ya Nûr= 256
  ya Vâhid= 19 ya Alîm= 150
  ya Dârr= 1001 ya Mucîb= 55
  ya Rezzâk= 308 ya Kâdir= 305
  ya Kerîm= 270 ya Hâdi= 20
  ya Ahad= 13 ya Kâbız= 903
  ya Nâfi'= 201 ya Vâsi'= 137
  ya Fettâh= 489 ya Muktedir= 744

  ya Bedî'= 86 ya Mecîd= 57
  ya Bâsıt= 72 ya Evvel= 37
  ya Hakîm= 78 ya Reşîd= 514
  ya Mukaddim= 184 ya Mu'izz= 117
  ya Bâkî= 113 ya Bâ'is= 573
  ya Hâfız= 1481 ya Ahir= 801
  ya Vedûd= 20 ya Sabûr= 298
  ya Mu'ahhir= 847 ya Muzill= 770
  ya Vâris= 707 ya Şehîd= 319
  ya Râfi'= 351 ya Zâhir= 1106  değerler bu şekildedir.. direkt 67 ye karşılık gelen bir esma yoksa 67 ye denk gelecek şekilde 2 ya da daha fazla esma toplanmalıdır..ve herbir esma 67 kere zikir edilmelidir.

  mesela ya hadi=20 ve ya Vâli= 47 esmalarının toplamı 67 ye denk gelmektedir.67 ye denk gelen tek bir esma varsa onu tek olarak çekebilir.

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •