'Bir kimse ''el-vedud'' ismi şerifini beyaz bir atlas üzerine 20 defa yazarsa, bunu Müşteri yıldızı ile

aynı yörüngede bulunan ayın doğuşu sırasında rastlatsa ve bu manevi reçeteyi üzerinde taşısa ,

istediği kimsenin kendisine muhabbetle bağlanmasını sağlar.Bir kimse bu ismi şerifin zikrine devam ederse tesirini de devamlı olarak görecektir. Fakat bu yazılı atlası üzerinde

taşıyan kimse abdetsiz kalmamaya dikkat etmelidir.Fırsat buldukça da nafile oruca devam etmelidir. ''Kaynak: İmam-ı Yafii , Kuran-ı kerimin Havas ve Esrarı , Pamuk Yayıncılık, Sayfa:323-324