İçki ve Zinaya Düşkün Olanlar İçin büyü duası terkibi.Aşağıda yazılı ayeti kerimeleri temiz bir tabağa yazıp su İle sildikten sonra bu suya bir miktar un İlave ederek hamur yapılır ve bu hamurla börek, çörek gibi bir şey hazırlanıp içki ve zinaya düşkün kimseye üç veya yedi gün yedirilirse o kimse biiznillah kötü huylarından nefret eder ve bir daha da yapmaz.zinadan men etmek için büyü dür.

Yazılacak Avetler:Bismillâhirrahmânirrahıym Ellezî halekanî fe hüve yehdin Vellezî hüve yut’ımünî ve yeskıyn Ve izâ merıdtü fe
hüve yeşfîn Vellezî yümîtünî sümme yuhyîn Vellezî atmeu en yağfıra lî hatıy’eti yevmed dîn Rabbi heb lî hükmen ve elhıknî bis sâlihıyn Vec’al lî lisâne sıdkm fil âhirin Vecalnî min veraseti cennetin neıym Vağfir li ebî innehu kâne mined dâllîn Ve lâ tuhzinî yevme yüb’asûn Yevme lâ yenfeu malün ve lâ benûn İllâ men etellahe bi kalbin selîm Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ