Kahır ve Tazib İçin bir formül değerli kardeşlerim.Okuma zamanında hayır işler için günlük, şer işlerde de hardal buhur edilir.
Gece herkes yattıktan sonra (536) kere “Yâ Keryûş” ismi okunur. 6. 30, ve her yüzde bir kere:
Keryûşın (2) meryûşin (2) nıâtûşin (2) lâtûşin (2) atyâşin (2) eltayûşin (2) şekcşîn (2) meleşin (2) ceheşin (2) a’melâşin
(2) esri' yâ keryûşü bi hakki rabbil cüyûşi vef al keza ve kezâ Keza ve keza yerinde Türkçe olarak filanın celbi veya filanın tazib ve kahrını acele yap diye söylenir.