Zalimden İntikam ve Hakkını Almak maksadı ile yapılan bir terkiptir bu yazacağım.Hangi sebeple olursa olsun gücünün yetmediği bir zalimden intikam almak, gasb ettiği hakkını ve malını kurtarmak ve düşmanını perişan edip süründürmek için Fil Suresi'ni on gece ve gecede (1000) defa okuyarak on gecede (10000) Fil Suresi’ni hatim etmelidir.Fil Suresi okunurken her yüzde bir defa da aşağıda yazılı duayı bir kere kıraat etmek lazımdır.

Allâhümme inneke ğaniyyün anil a’vân Allâhümme azzez zülim ve kailin nâsır Ve entel muttaliul âlim Eladil elhakîm Allahümme inne fi lanen abdike kad keferan nı'mete ve ma şekeraha ve elğâ âyâlil adli ve mâ zekeraha atğahü hılmike ve teaddî aleyna zulmeti ve udvânen fe huzallahümme bitıâsıyetîhî vec’alnâ mensûrî ne aleyhi inneke alâ mâ teşâü kadîr Allâhümme fettit addehu ve kallil adedehû vehdim erkânehû vahzül a’vanehû ve şettit cem'ahû ve a’dim sultânehu vehbıt bürhânehu ve zelzıl akdâmehû verğab kalbehu ve kebhi alâ minharihî vecal keydehû fî bahrihî vestedrichu min haysü la ya’lem

Okumaya başlamadan evvel yüz adet bakla alının Baklaların bir tarafına kahır ve helakj matlub kimsenin ismi yazılır.
On gece beher baklaya onar kere Fil Suresi okunur. On gecede (10.000) tamamlandıktan sonra bu baklaları ağzı kapalı bir şişeye koyup üzerine şişenin ağzından dört beş parmak eksik su koyup güzelce kapadıktan sonra kör bir kuyuya atılır.vesselam