Düşmanı Kahır ve Perişan Etme maksatlı yapılan büyü çeşitlerinden biride budur değerli kardeşlerim.Islahı nefis etmesi ve düşmanlıktan vaz geçmesi mümkün olmayan bir kimseyi kahır ve helak etmek için büyüsüdür,Evrad-ı Bahaiyye’yi temiz bir kağıda noksansız yazıp nihayetine de o kimsenin ismini ilave ettikten sonra bir şişeye koyup üzerine bir miktar su veya sirke ilave edilir.
Yedi gün Zuhal saatlerinde bir kere evrad ile bin kere de: “Yâ Mümiyt yâ Hafıyz yâ Kahhâr yâ Muhlık1' esmaları okunup şişeye nefes edilir ve son cumartesi günü güneş doğarken cenaze namazı kılıp sahibi meçhul bir mezara gömülür ve arkana bakmadan mezardan uzaklaşılır. Şişenin ağzı iyice kapatılıp mumlandıktan sonra gömülmelidir.
Kitabın müteaddit yerlerinde de tekrar ettiğim gibi, burada da. bir defa daha hatırlatırım. Bu kadar mühim ve tesirli bir havası haksız yere yapan veya küçük bir infial sebebiyle kahnyye okuyan kimse peşinen kendi idam hükmünü imzalamış olur.
Esasen bu gibi kahriyyeler yapılırken düşmanının düşmanlık yapmaması ve ıslahı nefis etmesi gelip barışması dua edilir, bir hafta zarfında bu arzu husul bulmazsa o zaman kahır ve tedmire geçilir.selametle.