Çalınan Malı Bulmak İçin değişik bir formül.Aşağıda yazılı ayeti kerimeleri teiniz bir kağıda:

Bismillâhirrahmânirrahıym Nasrun minellâhi ve fethun karîb Ve beşşiril mü’minîn* İnnehû inin süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirralııym Ellâ ta’lû aleyye ve’tûnî müslimîn

“Yâ Rabbi! Malımı çalan hırsız, malımı getirinceye kadar idrarını ve uykusunu bağladım” diye yazıp tepesi delinmiş ve içerisi boşaltılmış bir yumurtanın içine koyup ve yumurtanın deliğini mumla kapayarak çalınan malın olduğu yere gömmek mümkünse gömülür. Gömülmezse karanlık bir yere asılır