Zinadan Menetmek İçin Büyüsünün tarifini veriyorum selametle.Yarım arşın kadar bir koyun veya keçi bağırsağı alınarak gayet temiz yıkadıktan sonra üzerine aşağıda yazılı ayet-i kerîmeleri ve afsunu her düğümde bir kere okumak suretiyle yedi düğüm yapılır. Ve sonra tenha bir yerde, yüksekçe ve rüzgara maruz bir mahalde kurumaya terk edilir. Tamamıyla kuruduktan sonra gerektiği zaman çözmek için unutulmayacak ve kaybedilmeyecek bir yerde dikkatle muhafaza edilir. Bağırsak kurutuiurken kedi ve köpek tarafından yenmemesine çok dikkat edilmelidir. Düğümler yapılırken okunacak ayet-i kerimeler ve afsunu:

Kalu yâ zel karneyni inne ye’cûce ve me’eûce müfsidûne fil erdi fe hel nec’alü leke harcen alâ en tecile beynenâ ve beynehüm seddâ Kale mâ mekkennî fîlıi rabbı hayrun fe eıynûnî bi kuvvetin ee’al beyneküm ve beynehüm radınâ Âtıınî ztiberal hadtdi hatta izâ sava beynes satfefeyn Kâlenfiihü hattâ izâ ceafehû naran kale âtûnî üfriğ aleyhi kıtrâ Femestâu en yahzerûhü ve mestetâû lehû nakbâ Hâ mîm bertâ eteytehâni lav tuş in yüşâmin rabattü bihî hârûte ve martı te kânu müfsidine fil erdi ve la yuslihûne akadtü ve rabattü ferce fülânete bin ti fü lanete ve cealnâ min beyni eydîhim şedden ve min halfihim şedden fe ağşeynâhüm fe hüm lâ yübsırun Ve hıyle beynehüm vc beyne mâ yeştehûn