matlubuna tez vakitte tesir edip bağlamak için Kendini Sevdirme Büyüsü yapma terkibidir,selametle.Beyaz balmumundan yapılmış bir mum üzerine Surei Hümeze, matlubunun ismi ve kendi anne isimlerinizle yazarsın.Bu ameliyye gece geç saatlerde yap dır. Mum yaktıktan sonra yazslar bitinceye kadar aşağıda yazılı dua okunur. Okuma bitinceye kadar günlük, cavi buhuru yakılır.aşk büyüsü 2 için Okunacak dua budur:

Bâkışin bâkışin bicelcemîşin bicelcemîşin yâ celcemîşü yâ celcemîşü hevîşin hevışin mihrâkışin mihrâkışin accil eyyühel melikü cerüşün heyyic kaibeha fülânte bînti fulânete billezî kâle üs semâvâfi vel erdı’tiyâ tav’an ev kerhen kaletâ eteynâ tâiıyne ve bi hakkı bismülâhirrahmâmrrahıynı Veylün li külli hümezetin lümezeh Ellezî cemea mâlen ve addedeh Yahsebü enne mâlehu ahledeh Kellâ İe yünbezzenne fîl hutameh Ve mâ edrâke mel hutameh Nârüllâhil mukadetülletî tettaliü alel efideh İnnehâ aleyhim müsadeh Fî amedin mümeddedeh

Bu dua ve ayetler yedi gece devam okunacaktır