sevdiğim insan bana çok büyük bir muhabbet ve bağlılıkla Bana Aşık Olsun Büyüsü yapmak istiyorum diyen kardeşlerimiz için bir formül vereceğim.Herhangi bir kimseyi bir mahalle celb etmek için aşağıda yazılı esmalan .ve duayı yedi ayrı kağıda yaztp birisini sokak kapısının üzerine, birini evin karanlık bir yerine, dördünü evin bir odasının dört köşesine saklanır.
'Yedinciye de gece yarısı üzerine (21) kere yazılı dualan okuduktan sonra alevsiz ateşte biraz günlük ile beraber yakılır
Okunacak Dua;

Acelcemişin (2) acelcetûşin (2) Meşhatişin (2) Tehmecîşin (2) Esriû vez’ıcû ve heyyıcû fülanebni fülânete bi mehabbeti fü lanete binti fulânin bin ti fülânete tevekkel yâ ebâ dîbacetü yâ kâdıyel hacâti ve ahdır fülanebni fülânete ilâ hâzel mekân