Kumaşla Yapılan Büyü formülü.Matlubunun saçına veyahut vücuduna temas etmiş bir kumaş parçasına yedi gece (1001) defaa şağıdaki duasını okursunuz

Allahümme yâ camian nâsî li yevmin lâ raybe fîhi icma beyni ve beyne fülâncte binti fülanete inneke lâ tuhlifül mîâde bi havlike ve kuvvetike yâ câmiu yâ kâdiru yâ muktediru

okunan bu saç veya kumaşı yedinci günü ateşte yakarsa, hakkında okunan kimse büyük bir tesir altında kalır ve okuyana musahhar olur.vesselam.